Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Oznámení o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na území Městské části Praha 16 (pdf, 151 kB) 

Starosta Městské části Praha 16, podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech

20. října 2017 od 14 hodin do 22 hodin
21. října 2017 od 8 hodin do 14 hodin

2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Ve volebním okrsku č. 16001 je volební místnost:
hala u jídelny Pečovatelské služby Praha – Radotín, K Cementárně 1522/1c, Praha 5 – Radotín
pro voliče bydlící v oblasti Edenu na adrese:
Častonická, Hadravská, Jarkovská, K Cementárně, Kejnická, Ledvická, Na Cikánce, Pod Klapicí, Pod Velkým hájem, Prvomájová – č.or. lichá čísla 1-9 (stará zástavba), Safírová, Slavičí, Slinková, Strážovská – č. or. 3-17 a 2-6, U Drážky, U Učiliště, V Edenu, V sudech, Vápenná, Vinohrady.

Ve volebním okrsku č. 16002 je volební místnost:
učebna Kulturního střediska Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15, Praha 5 – Radotín
pro voliče bydlící v oblasti Viniček na adrese:
Dehtínská, Javořická, Jelenovská, Karlická, Kolová, Lošetická, Na Krupičárně, Na Viničkách, Na Výšince, nám. Osvoboditelů - stará zástavba u parku, Nýrská, Otínská, Příbramská, Staňkovka, U Starého stadionu, U Viniček, Vojetická, Zderazská, Zdická.

Ve volebním okrsku č. 16003 je volební místnost:
klubovna Sportovní haly, U Starého stadionu 1585/9, Praha 5 – Radotín
pro voliče bydlící v oblasti starého Sídliště na adrese:
Sídliště, Týřovická.

Ve volebním okrsku č. 16004 je volební místnost:
Základní škola Radotín, přístavba u budovy jídelny Loučanská 1112/3, Praha 5 – Radotín
pro voliče bydlící v oblasti od Horymírova náměstí po Rymáň na adrese:
Horymírovo náměstí, V. Balého, Felberova, Ježdíkova, K Berounce, K Lázním, Ke Zděři, Loučanská, Macháčkova, Na Rymáni, nám. Sv. Petra a Pavla, Stadionová, Zítkova.

Ve volebním okrsku č. 16005 je volební místnost:
učebna v budově Channel Crossings, Vrážská 238/8, Praha 5 - Radotín
pro voliče bydlící v oblasti Janky na adrese:
Josefa Kočího, K Přívozu, Kraslická, Matějovského, Na Benátkách, Nýřanská, Šárovo kolo, Tachovská, U Jankovky, V Parníku, Věštínská, Vrážská, Výpadová, Zbynická.

Ve volebním okrsku č. 16006 je volební místnost:
Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15, Praha 5 – Radotín
pro voliče bydlící v oblasti Lahovské na adrese:
Chatová, Jarmily Novotné, K Višňovce, Kalabisova, Minerální, Otěšínská, Plánická, Pod Lahovskou, Radkovská, Sobětická, Solná, Strážovská - mezi č. or. 63-123 a 58-78 včetně č.p. 2141, Strunkovská, Topasová, U Sanatoria - č. or. 11-45 a 26-52, Živcová.

Ve volebním okrsku č. 16007 je volební místnost:
v Sokolovně TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2, Praha 5 - Radotín
pro voliče bydlící v oblasti Říháku na adrese:
Achátová, Ametystová, Býšovská, Čedičová, Grafitová, Jaspisová, Na Betonce - mezi orient. č. 7-17, mezi orient. č. 2-24 včetně event. č. 2098 (stará zástavba), Na Říháku, Prvomájová - mezi orient. č. 18-36 mezi orient. č. 11-47, Strážovská - mezi orient. č. 8-56 a mezi orient. č. 19-61, Štěrková, U Sanatoria mezi orient. č. 1-9 a mezi orient. č. 6-22, U Vápenky, Vindyšova, Vykoukových. 

Ve volebním okrsku č. 16008 je volební místnost:
učebna Kulturního střediska Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15, Praha 5 – Radotín
pro voliče bydlící v oblasti nového sídliště na adrese:
Na Betonce (nová zástavba), Prvomájová - orient. č. sudá 2-16 (nová zástavba), náměstí Osvoboditelů nová zástavba.

3. Každému voliči budou 3 dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dodány hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo cestovním průkazem.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Zveřejněno: 03.10.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3985 x