Popis činnosti Odboru ekonomického

Úsek rozpočtových vztahů
Úsek místních příjmů a poplatků

Úsek rozpočtových vztahů

 • rozpočet a hospodaření
 • mzdová účtárna
 • finanční účtárna - hlavní a ekonomická činnost MČ
 • fakturace hlavní a ekonomické činnosti MČ
 • vnitřní kontrola
 • ekonomika školství správního obvodu Praha 16
 • pokladna
 • ekonomika bytového hospodářství 
  • rozpočet (sestavení, úpravy, plnění)
  • hospodaření MČ (kontrola, rozbory, kontrola hospodaření včetně organizačních složek MČ a příspěvkových organizací)
  • rozbory rozpočtu a hospodaření pro HMP
  • finanční vypořádání hospodaření roku
  • hospodářská (ekonomická) činnost MČ
  • evidence nájemních smluv obecního majetku
  • předpisy plateb pro účetnictví, inflace, kontrola plateb
  • ekonomika školství správního obvodu Praha 16
  • daň z příjmu právnických osob za MČ
  • daň z přidané hodnoty MČ
  • evidence objednávek
  • běžný styk s komunální bankou
  • mimořádný styk s bankou
  • zřizování a rušení účtů
  • rozpočet a hospodaření Sociálního fondu zaměstnanců (SFZ)
  • agenda výherních hracích přístrojů
  • agenda výborů ZMČ (finanční, kontrolní) a likvidační komise
  • pokladní agenda, kontrola drobných vydání organizačních složek MČ, vydávání šeků
  • styk s poštou navazující na hospodaření MČ
  • mzdové účetnictví
  • povinné pojištění zaměstnanců
  • výkaznictví navazující na mzdovou agendu
  • účetnictví MČ
  • výkaznictví navazující na finanční účetnictví
  • evidence a likvidace, úhrady, příp. reklamace došlých faktur
  • vydávání faktur, přefakturace, kontrola plateb
  • přehled o finančním čerpání tepla, el. energie, vody, poplatků za telefon, odvoz odpadů za organizační jednotky a objekty MČ a další přehledy dle požadavků vedení MČ a ÚMČ
  • příprava podkladů pro finanční účetnictví
  • protest směnky
  • protest šeku
  • účast při uzavírání a otevírání veřejných sbírek povolovaných MHMP
  • zajišťování evidence a manipulace s došlými fakturami a kompletní vyúčtování služeb - kontrola a příprava podkladů pro rozúčtování v oblasti bytového hospodářství
  • zpracování dat v programu DES
  • příprava podkladů pro uzavírání nájemních smluv na bytové i nebytové prostory
  • příprava podkladů pro žaloby
  • vyhotovování předpisů nájemného, při změnách vyhotovování hlášenek
  • zpracování upomínek dlužníkům
  • vedení seznamu pohledávek
  • vystavování evidenčních listů
  • evidování změn v počtu osob
  • evidování změn zařizovacích předmětů
  • zajišťování součinnosti s inkasním střediskem na platby
  • zpracování roční závěrky vyúčtování služeb a nájmů.

Úsek místních příjmů a poplatků

 • správa místních poplatků v rozsahu stanoveném vyhláškami o místních poplatcích
 • předpisy plateb pro účetnictví, kontrola plateb
 • povolování tombol,
 • zajišťuje kontaktní místo Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu, tj. Czech POINT.

Zveřejněno: 26.01.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 6245 x