Úsek rozpočtových vztahů

JménoFunkceTelefonE-mail
Hustopecká Jana účetní 234 128 219 jana.hustopecka@praha16.eu
Kopáčová Zdeňka účetní 234 128 221 zdenka.kopacova@praha16.eu
Kuhtzová Jitka pronájem obecního majetku, účetní ekonomické činnosti, Czech Point, vidimace 234 128 224 jitka.kuhtzova@praha16.eu
Medvíďová Lenka Mgr. účetní 234 128 223 lenka.medvidova@praha16.eu
Němcová Alena mzdová účetní 234 128 228 alena.nemcova@praha16.eu
Pánková Zdeňka předpis nájmu 234 128 222 zdenka.pankova@praha16.eu
Ryvolová Lenka vnitřní kontrola, příspěvkové organizace, Czech Point, vidimace 234 128 226 lenka.ryvolova@praha16.eu


Sídlo úseku
Sídliště 1600/15a, 153 00 Praha-Radotín (Adresa na mapách Google)

Úřední hodiny

Úřední hodiny Úseku rozpočtových vztahů
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -

Úřední hodiny Úřadu městské části Praha 16 
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -Rozšířené úřední hodiny Pokladny 
 Pondělí8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Úterý 8.00 - 12.00 hod.  12.30 - 14.00 hod. 
 Středa 8.00 - 12.00 hod.  13.00 - 18.00 hod. 
 Čtvrtek 8.00 - 12.00 hod. 12.30 - 14.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -

Popis činnosti
 • připravuje rozpočet MČ (sestavení, úpravy, plnění),
 • provádí hospodaření MČ (kontrola, rozbory, kontrola hospodaření včetně organizačních složek MČ a příspěvkových organizací),
 • zajišťuje rozbory rozpočtu a hospodaření pro HMP,
 • odpovídá za finanční vypořádání hospodaření roku,
 • zajišťuje hospodářskou (ekonomickou) činnost MČ,
 • provádí evidenci nájemních smluv obecního majetku,
 • připravuje předpisy plateb pro účetnictví, výpočty inflace, kontroluje platby,
 • zajišťuje agendu ekonomiky školství správního obvodu Praha 16,
 • obhospodařuje daň z příjmu právnických osob za MČ,
 • obhospodařuje daň z přidané hodnoty za MČ,
 • zajišťuje běžný styk s komunální bankou,
 • zajišťuje mimořádný styk s bankou,
 • zřizuje a ruší účty,
 • připravuje rozpočet a hospodaření Sociálního fondu zaměstnanců (SFZ),
 • zajišťuje agendu výherních hracích přístrojů,
 • zajišťuje agendu výborů ZMČ (finanční, kontrolní) a likvidační komise,
 • vede pokladní agendu, kontrolu drobných vydání organizačních složek MČ, vydává šeky,
 • obstarává styk s poštou navazující na hospodaření MČ,
 • vede mzdové účetnictví,
 • kalkuluje a odvádí povinné pojištění zaměstnanců,
 • vede výkaznictví navazující na mzdovou agendu,
 • zajišťuje účetnictví MČ,
 • provádí výkaznictví navazující na finanční účetnictví,
 • provádí evidenci a likvidaci, úhrady, příp. reklamace došlých faktur,
 • vydává faktury, zajišťuje přefakturaci, kontrolu plateb,
 • eviduje přehled o finančním čerpání tepla, el. energie, vody, poplatků za telefon, odvoz odpadů za organizační jednotky a objekty MČ a další přehledy dle požadavků vedení MČ a ÚMČ,
 • připravuje podklady pro finanční účetnictví,
 • účastní se uzavírání a otevírání veřejných sbírek povolovaných MHMP,
 • zajišťuje evidenci a manipulaci s došlými fakturami a kompletní vyúčtování služeb – kontrola a příprava podkladů pro rozúčtování v oblasti bytového hospodářství,
 • zpracovává data v programu iDES,
 • připravuje podklady pro uzavírání nájemních smluv na bytové i nebytové prostory,
 • připravuje podklady pro žaloby,
 • vyhotovuje předpisy nájemného, při změnách vyhotovuje hlášenky,
 • zpracovává upomínky dlužníkům,
 • vede seznam pohledávek,
 • vystavuje evidenční listy,
 • eviduje změny v počtu osob,
 • eviduje změny zařizovacích předmětů,
 • zajišťuje součinnost s inkasním střediskem na platby,
 • zpracovává roční závěrky vyúčtování služeb a nájmů,
 • zajišťuje potvrzovací agendu (provádění identifikace, ověřování žádostí o výpisy z rejstříku trestů),
 • ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
 • obstarává kontaktní místo Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu, tj. Czech POINT.
Aktualizováno: 22.04.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 18838 x