Předčasné volby: voličské průkazy

Prezident republiky vyhlásil termín předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dny 25. a 26. října 2013.

Voliči, kteří se nebudou ve dnech konání těchto voleb zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, mohou podat žádost o vydání voličského průkazu, a to písemně s ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky do 18. října 2013 nebo osobně až do 16.00 hodin dne 23. října 2013. Voličské průkazy je možné převzít od 10. října 2013 ve volebním okrsku dle místa trvalého pobytu voliče nebo budou zaslány na jím uvedenou adresu pobytu.

Pro voliče hlášené k trvalému pobytu v Praze-Radotíně vyřizuje žádosti o vydání voličského průkazu Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, na adrese náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín.

Stálé a zvláštní seznamy voličů se uzavírají v 16.00 hodin dne 23. října 2013.

Zveřejněno: 10.09.2013 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 5987 x