Přehled hospodaření MČ Praha 16


Rok Příjmy Výdaje Výsledek
(v Kč) 
Výsledek
(v mil. Kč) 
2001 69 574 326 71 007 606 -1 433 280 -1,4
2002 131 064 195 104 119 361 26 944 834 26,9
2003 126 127 466 124 637 580 1 489 886 1,5
2004 136 071 770 142 433 805 -6 362 035 -6,4
2005 95 935 006 105 809 824 -9 874 818 -9,9
2006 89 896 391 104 659 371 -14 762 980 -14,8
2007 109 573 591 107 218 625 2 354 966 2,4
2008 125 065 747 125 017 424 48 323 0,0
2009 183 408 656 173 101 051 10 307 605 10,3
2010 132 305 516 131 399 281 906 235 0,9
2011 134 427 950 135 263 858 -835 908 -0,8
2012 107 398 880 101 905 301 5 493 579 5,5
2013 95 580 294 98 547 593 -2 967 299 -3,0
2014 123 290 524 121 376 845 1 913 679 1,9
2015 121 704 007 119 725 396 1 978 611 2,0


Hlavní "hybatelé" rozpočtu 15 let nazpět

2001 - k 1.7.2001 zahájen výkon státní správy (vznik Prahy 16). Rozsáhlé investice do školských zařízení
2002 - příjmy i výdaje ovlivněny povodněmi. Rekonstrukce kulturního střediska
2003 - výsledky opět zásadně ovlivněny povodněmi 
2004 - dozvuky povodní. Výstavba sběrného dvora a nového areálu Technických služeb. Zateplení budovy základní školy
2005 - plně se začíná projevovat ztráta z výkonu státní správy. Rekonstrukce základní umělecké školy. Výměna oken ve dvou mateřských školách
2006 - přes rozpočet začaly procházet sociální dávky, které byly dofinancovány až v dalším období (roce). Ztráta z výkonu státní správy. Přestavba a přístavba knihovny. Rekonstrukce dětských hřišť na sídlištích i v MŠ
2007 - nastartování radikálních ozdravných opatření (zeštíhlení úřadu i zřizovaných organizací, propouštění zaměstnanců atd.). Zahájení stavby sportovní haly. Investice do obnovy prostranství starého sídliště. Rozpočtem MČ začaly procházet další sociální dávky
2008 - plný dopad ozdravných opatření. Výstavba sportovní haly. Zateplení a výměna oken v tělocvičnách základní školy. Nové dětské dopravní hřiště v areálu základní školy
2009 - kladný výsledek ovlivněn prodejem bytových domů. Dokončení sportovní haly. Zahájení výstavby fotovoltaické elektrárny na střechách školních budov
2010 - stabilizovaný rozpočet. Řada investic do školských zařízení (zateplení školek, hřiště a běžecká dráha v základní škole). Výměna oken v obecních bytech na starém sídlišti. Rozšíření mateřské školy na novém sídlišti o 2 nové třídy
2011 - druhá vlna úsporných opatření po snížení dotací. Další výrazné investice do školských zařízení (zahájení přístavby ZŠ, kuchyně v MŠ) i kulturních objektů (klubová scéna v KS, generální rekonstrukce technologií kina). Výstavba nového skateparku
2012 - výplata sociálních dávek přešla na Úřad práce ČR (tj. snížení příjmů i výdajů). Dokončení přístavby ZŠ a KS. Start zateplování bytových domů na Sídlišti. Demolice zdevastovaných objektů v budoucím Centru Radotín
2013 – celkové snížení příjmů i výdajů - výnosy z ekonomických činností zapojeny jen ve výši 11,5 mil., účelové dotace HMP nižší o 4,5 mil; povodeň účelové dotace stát i HMP, zateplení nového zdravotnického zařízení a bytových domů na Sídlišti
2014 – vyzískané dotace státu a prostředků EU na čistící vozy, dofinancování zateplení nového zdravotnického zařízení, zateplení hlavní budovy radnice a podzemní kontejnery; zvýšená dotace na SPOD a pěstounskou péči; pokračování zateplení bytových domů Sídliště
2015 - příjmy i výdaje rozpočtu byly stabilizovány a oproti předchozímu roku se základní parametry nezměnily; nejvýznamnějšími investičními akcemi byly Místo u řeky, přístavba školní jídelny, zateplení domu s pečovatelskou službou Na Benátkách (vše v rámci spolufinancování z dotací hl. m. Prahy, Evropské unie a SFŽP) a pokračování zateplování bytových domů na Sídlišti (dokončení čp. 1065 - 1068, kompletní realizace čp. 1069 - 1071)
 

Hospodaření 2001 až 2015_výsledek


 Hospodaření 2001 až 2015_příjmy a výdaje

Zveřejněno: 10.02.2016 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 26.05.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 11881 x