Přidělené granty 2016

Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém X. zasedání dne 30. března 2016 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého grantovou komisí.

Ta hodnotila všech 73 přijatých žádostí. Komise jednotlivé žádosti posoudila a vyhodnotila, u každého projektu pak navrhla, zda a v jaké výši bude grant poskytnut. Grant nebyl schválen pouze u 15 žádostí, v 58 případech byl naopak doporučen.

Částka, která byla mezi jednotlivé projekty rozdělena, činí 905 600 Kč. Městská část se tímto způsobem snaží maximálně podpořit programy určené dětem a mládeži.

Úsek školství, mládeže, TV a kultury kanceláře úřadu městské části Praha 16 nyní připravuje darovací smlouvy - úspěšní žadatelé budou následně vyzváni k jejich podpisu a převzetí.

Přehled přidělených grantů (pdf, 69,7 kB)
Zveřejněno: 04.04.2016 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 5461 x