První zasedání radotínských volebních komisí

S blížícím se termínem voleb do Evropského parlamentu, které letos proběhnou ve dnech 7.-8.6.2024, vrcholí přípravy na jejich hladký průběh.

Dne 15.5. v odpoledních hodinách se uskutečnilo 1. zasedání volebních komisí v aule ZŠ spojené především s proškolením všech přítomných členů komisí. Kromě radotínských volebních komisí se zasedání účastnili rovněž zástupci komisí z městských částí Lipence, Lochkov a Velká Chuchle.Zasedání bylo zahájeno v 16 hodin uvítací řečí starosty MČ Praha 16 Mgr. Karla Hanzlíka, který přivítal všechny přítomné, poděkoval za jejich zájem při součinnosti na průběhu a zabezpečení voleb. Obzvláště poděkoval několikanásobným členům volebních komisí, kteří již pomáhali při volbách v předchozích letech. „Jak vím od jiných pražských kolegů, je v některých městských částech velký problém delegování komisařů tak, aby byl splněn minimální počet členů v komisích. V dnešní době totiž není mnoho lidí, kteří by byli ochotni věnovat svůj volný čas, i když částečně refundovaný, na podobné veřejné funkce.“ sdělil přítomným starosta Hanzlík a doplnil: „Proto si velice vážím místního a v celé řadě opakovaného zájmu o účast a pomoc při volbách.“  Neopomněl zdůraznit význam nadcházejících voleb, které jsou svobodným demokratickým projevem každého občana.

Následoval krátký proslov tajemníka Ing. Pavla Jiráska, LL.M., který podal veškeré základní informace k organizaci a uvítal zástupkyni Českého statistického úřadu Ing. Jitku Erhartovou. Ta prostřednictvím videoprezentace provedla přítomné členy komisí školením, týkajícím se práce okrskových komisí.

Informace k volbám najdete zde

Zveřejněno: 16.05.2024 – Pavlína Holá ; Přečteno 528 x