Radnice připravuje řešení pro dokončení lávky

Jak už jsme vás informovali, stavební firma Raeder & Falge, která zvítězila ve výběrovém řízení na stavbu radotínské lávky přes Berounku, v červenci stáhla své pracovníky ze všech svých rozpracovaných staveb. Radotínské radnici se ještě podařilo dohodnout pokračování prací, lávka je napevno usazená na pilířích, lana jsou napnutá, proběhly zkoušky jejího zatížení, hotová je pochozí část a nechybí ani zábradlí. Zbývá pár týdnů práce spojené především s nástupní plochou na lávku vedle kostela.

„Není však ještě vyhráno. V úterý 2. srpna srpna jsme dostali oznámení o podání věřitelského insolvenčního návrhu na společnost Raeder & Falge s.r.o., následující den na to okamžitě zasedla rada městské části a přijala souhlasné usnesení k návrhu na odstoupení od smlouvy s touto firmou,“ říká radotínský starosta Karel Hanzlík a dodává: „Již několik týdnů bylo zřejmé, že firma není schopna stavbu dokončit a akt odstoupení, který nám uzavřená smlouva umožňuje, byl nejlogičtějším krokem pro další postup.“ Následovat budou právní kroky spojené s předáním stavby a vypsáním povinného výběrového řízení na dokončení lávky. „Situace se mění skoro ze dne na den. Naším současným plánem je do konce srpna uvést lávku do provizorního užívání,“ vysvětluje místostarosta Miroslav Knotek.

Firma Raeder & Falge s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení na stavbu radotínské lávky přes Berounku v loňském roce, když předložila ze všech uchazečů nejnižší cenu, ale také technologické garance a garance o bezdlužnosti a beztrestnosti, na konci června změnila majitele. Nový vlastník přestal se svými subdodavateli komunikovat a zastavil stavební činnost na stavbách po celé republice. Městská část se ihned po zjištění problémů v komunikaci mezi dodavatelskou společností a subdodavateli zapojila do jednání a společně se smluvními stranami připravila kroky k co nejrychlejšímu pokračování stavby. Ve druhé polovině července se tak práce na lávce opět rozběhly. Na začátku srpna však podal jeden z věřitelů na společnost Raeder & Falge návrh na insolvenci, což přineslo definitivní pozastavení prací. V současné době se společnost přejmenovala na RAF STAVBY s.r.o. a u Krajského soudu v Ústí nad Labem se množí i předběžné přihlášky věřitelů do insolvenčního řízení. Do celé věci vstupuje i státní zastupitelství a je očekáváno, že celá věc bude většího rozsahu. V této věci radotínská radnice podniká veškeré dostupné právní kroky.

Prioritní snahou radnice je připravit lávku do konce prázdnin na provizorní užívání, které umožní bezpečný přechod z jednoho břehu na druhý. Do té doby ale dochází k stavebně technickému zabezpečení lávky, aby na ni nezodpovědní občané nemohli, až do jejího zprovoznění, vstupovat. 

Zveřejněno: 12.08.2022 –Eva Javorská ; Přečteno 2577 x