Senior akademie

Série čtrnácti bezplatných přednášek zaměřených na prevenci kriminality nabídne takzvaná "Senior akademie". První přednáška se uskuteční ve středu 6. listopadu ve 13.30 hodin v radotínském domě s pečovatelskou službou v ulici K Cementárně. 

Senior akademie zahrnuje přednášky o ochraně života, zdraví a majetku před kriminalitou. Využívá moderní metody na principu univerzity třetího věku. "Cílem je naučit seniory a zdravotně postižené občany předcházet trestné činnosti, jak se chovat v krizových situacích a jak přivolat pomoc, když jim nebo někomu v jejich okolí hrozí nebezpečí,“ říká Petr Horský z Úřadu městské části Praha 16, který v Radotíně akademii připravuje společně s Městskou policií hl. m. Prahy.

Senior akademie sestává ze 14 přednášek, slavnostního zahájení a slavnostního ukončení. Akce vždy potrvá asi dvě hodiny. Vstup je zdarma a na účastníky čeká malé občerstvení. Všechny přednášky se konají ve středu v jídelně radotínského domu s pečovatelskou službou od 13.30 hodin.

Program nabídne také návštěvu Muzea Policie České republiky, Psího domova v Tróji a Centrálního operačního střediska Městské policie hlavního města Prahy. Exkurze budou bezplatné a proběhnou podle zájmu posluchačů Senior akademie. Její absolventi na závěr obdrží pamětní list. A navíc se mohou těšit na různé pomůcky vhodné k zabezpečení bytu a domu, osobní alarm, informační materiály, jako jsou brožury letáky a na drobné reklamní předměty. 

Program

6. listopadu
Slavnostní zahájení (prezentace Městské policie hl. m. Prahy od 13.30 hodin)

Téma: Základy první pomoci (od 14.00 hodin)
 • seznámení se zásadami první pomoci, postup činnosti při akutním infarktu myokardu, mozkové mrtvici, mdlobě, ukázka AED, resuscitace.
13. listopadu
Téma: Bezpečnost seniorů v provozu metropole (od 13.30 hodin)

 • seznámení se zákonem č. 361/2000 Sb., a jeho doplňky,
 • účastníci silničního provozu, chodec, cyklista, 
 • přechody pro chodce, chodníky,
 • pravidla pohybu chodců v silničním provozu, 
 • nové dopravní značky, 
 • reflexní materiály v praxi.
20. listopadu
Téma: Požární ochrana (od 13.30 hodin)

 • seznámení se zásadami požární ochrany, 
 • možnosti vzniku požáru doma, na chatě apod. 
27. listopadu
Téma: Základní právního vědomí (od 13.30 hodin)
 • vysvětlení pojmů přestupek, trestný čin, přečin, zločin, alternativní tresty, 
 • zákon o soudnictví ve věcech mládeže - děti mladší 15 let, mladiství, 
 • specifika nejfrekventovanějších trestných činů v ČR - krádež (prostá, kapesní, vloupáním), loupež, 
 • postavení a práva občana: svědek, oběť
Téma: Chov psů na území hl. m. Prahy (od 15.00 hodin)
 • právní úprava související s chovem psů v ČR, 
 • základní povinnosti chovatelů psů na území hl. m. Prahy, 
 • základy bezpečného kontaktu se psy, 
 • problematika volně pobíhajících psů, 
 • pes v metropoli, 
 • pes jako nedílná součást bezpečnostních opatření, 
 • speciální výcvik psů pro bezpečnostní složky, 
 • rady pro chovatele psů
4. prosince
Téma: Mimořádné události a krizové situace (od 13.30 hodin)

 • co je mimořádná událost a krizová situace, 
 • druhy mimořádných událostí, 
 • obecné zásady chování při mimořádných a krizových situacích, 
 • evakuace, evakuační zavazadlo. 
11. prosince
Téma: Kriminalistika jak ji neznáte (od 13.30 hodin)

 • co je kriminalistika a o čem pojednává,
 • rozdělení jednotlivých oborů,
 • popis osoby,
 • praktické využití programu Digital Physiognomy.
18. prosince
Téma: Zabezpečení majetku (od 13.30 hodin)

 • mechanické elektronické a další zábrany bytů, domů, chat, automobilů apod.,
 • označování majetku a další podpůrné formy zabezpečení,
 • oběť vloupání a pojištění majetku, 
 • posouzení a ohodnocení vlastního majetku - dotazník.
8. ledna 2020
Téma: Nutná obrana, krajní nouze

 • právní rámec a vymezení nutné obrany a krajní nouze, 
 • posouzení přiměřenosti sebeobrany, 
 • efektivní a legální sebeobranné prostředky, 
 • postup v případě využití nutné obrany. 
15. ledna 2020
Téma: Prevence osobního bezpečí (od 13.30 hodin)

 • doma, na ulici v prostředcích MHD,
 • loupežná přepadení v bytech, 
 • loupežná přepadení na ulicích, 
 • jak předejít napadení a případnému okradení.
22. ledna 2020
Téma: Domácí násilí (od 13.30 hodin)

 • co je to domácí násilí, 
 • formy domácího násilí,
 • profil oběti a pachatele,
 • příčiny domácího násilí, 
 • kde může oběť domácího násilí hledat pomoc, 
 • rozdělení typů domácího násilí a jejich statistika, 
 • chování svědků, 
 • možnosti řešení. 
Téma: Senioři versus podvodníci (od 14.30 hodin)
 • problematika organizovaných akcí s prezentací výrobků, 
 • uzavírání kupních smluv po telefonu, 
 • problematika podomního a pouličního prodeje, 
 • veřejné sbírky, 
 • nekalé praktiky prodejců, 
 • závazkové právo, 
 • podvodné jednání v občanskoprávním vztahu.
29. ledna 2020
Téma: Finanční gramotnost (od 13.30 hodin)

 • pojem finanční gramotnost, 
 • výběr banky, 
 • bankovní účet, 
 • platební karta, 
 • bezpečný bankomat - pravidla při výběru finanční hotovosti, 
 • elektronické bankovnictví - internet banking, 
 • elektronický obchod - nákup přes internet, 
 • půjčky + praktické příklady, 
 • problematika dlouhodobého zadlužení. 

5. února 2020
Téma: Prevence přepadení (od 13.30 hodin)

 • ochrana života a zdraví před násilnou kriminalitou, 
 • preventivní chování při kontaktu s neznámou osobou, 
 • předcházení nebezpečným situacím, 
 • pravidla nutné obrany, jak se zachovat, když se něco stane, 
 • informace a ukázky jednoduchých ochranných osobních bezpečnostních prvků.
Slavnostní ukončení a předání pamětních listů (ve 14.30 hodin)

Senior akademie - plakát

 

Zveřejněno: 25.10.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2439 x