V aule se diskutovalo o Centru Radotín

Veřejnou debatu o Centru Radotín, která proběhla ve středu 6. října 2021 v aule základní školy v Radotíně nenavštívilo tolik zájemců, jak se po petiční akci opozičních zastupitelů očekávalo.

Vyposlechnout si informace o reálném stavu projektu přišlo přibližně 40 občanů. Celým večerem provázel radotínský starosta Karel Hanzlík, který po bloku prezentací v závěrečné části řídil i diskuzi a kladení otázek z pléna na vedení radnice, případně zástupce investora ze společnosti Doma je doma a na architekta projektu Ing. arch. MgA. Fišera ze studia Tři architekti.

Veřejná debata k Centru Radotín, 6.10.2021„Tuto debatu jsme zorganizovali z více důvodů, jedním z nich je návaznost na červnové a srpnové vydání Novin Prahy 16, kde byl projekt a jeho finalizující se podoba přiblížena čtenářům, dále je to reakce na množství dotazů a zavádějících zpráv z poslední doby, které kolují Radotínem, dalším je poskytnutí nejnovějších informací o projektu Centrum Radotín občanům. Debatu, tak zvané veřejné projednání, na jejímž základě se dal měnit a doplňovat projekt, jsme pořádali v lednu roku 2018, společně s následnými komentovanými prohlídkami v místech budoucí realizace záměru, tedy na nám. Osvoboditelů. Projekt v podobě upřesňující Plánovací smlouvy byl jednohlasně schválen zastupitelstvem 18. června 2018 a v této chvíli se do něj již nedá významně zasahovat z důvodu, že je po více jak roce a půl investorem dokončena stavební dokumentace,“ uvedl v úvodu veřejného setkání starosta Hanzlík.

Veřejná debata k Centru Radotín, 6.10.2021Místostarosta Miroslav Knotek představil prezentaci o historii inkriminované oblasti, která byla průmyslová a stále si nese velkou ekologickou zátěž. Součástí prezentace byly i důležité mezníky a časová osa od prvního vyhlášení architektonické soutěže v roce 2006 do schválení konečného projektu zastupitelstvem v roce 2018. „Důkaz o tom, že bylo již v minulosti počítáno s využitím plochy na náměstí Osvoboditelů ke stavbě bytových jednotek, obchodů či kina můžete najít v zápise z Tiskové besedy z roku 1966. Od té doby však projekt prošel mnohými změnami a konečnou verzí je moderní, lidem i přírodě přívětivé místo.“ V místostarostově prezentaci byla i připomenuta všechna projednávání s veřejností, včetně představení studií a architektonických modelů, které byly v minulosti vystaveny občanům ve velkém sále kulturního střediska.

Architekt Michal Fišer provedl přítomné občany konceptem nového Centra Radotín, který má za úkol minimalizovat vzdálenosti (od bydliště k obchodům, službám, úřadu či přírodě) a zároveň nemá působit jako monoblok. Celý projekt nového centra přesně vyhovuje těmto moderním požadavkům, neboť je díky probíhající optimalizaci železnice napojen i na blízkou veřejnou dopravu a umožňuje minimalizovat potřebu vlastního vozidla. Což je především pro mladou generaci velkým přínosem. Dokumentoval i skutečnost, že objem budoucích polyfunkčních objektů a celková hrubá podlažní plocha se od roku 2018 nezměnila.

Veřejná debata k Centru Radotín, 6.10.2021Součástí prezentací bylo i značně diskutované téma parkovacích stání a ekonomická stránka celého projektu, což bylo i jedním z témat následné diskuze. „V této chvíli je v dotčené oblasti budoucí výstavby regulérních a zkolaudovaných 109 parkovacích stání, do tohoto počtu není možné přičítat přibližně 84 stání, která jsou na manipulační ploše určené jako zázemí pro stavební činnost a zařízení staveniště. Nové centrum přinese až 218 regulérních parkovacích stání a 152 míst pro nové rezidenty, navíc se na konci roku 2022 začne stavět parkovací dům pro P+R, který bude mít 176 stání a dalších 70 stání umožní Správa železnic na městskou částí a hl. městem Prahou připravovaném  parkovišti P+R na ploše bývalých uhelných skladů podél Vrážské ulice. Celkově tedy bude v budoucnu podstatně více parkovacích možností, než je teď,“ uvedl starosta a dodává: „Všechno má ale svoje hranice. Městská část není povinna řešit situaci, kdy jsou i v Radotíně rodiny, které již dnes mají na veřejných komunikacích a plochách zaparkovaná svoje 3 auta.“

Z následné diskuze uvádíme pár dotazů a odpovědí:

  • Proč se zvýšil počet bytových jednotek z původních cca 140 na 211? Dle situace na realitním trhu je aktuálně zvýšený zájem o menší byty, které slouží jako startovací byty pro mladou generaci a také kvůli dostupnosti jejich pořizovací ceny. Kvůli tomuto vývoji se zmenšil počet velkých bytů (3 - 5kk) a zvýšil počet těchto menších bytů.
  • Jak zabrání developer hromadnému skupování bytů pro investiční účely? Developer má zkušenosti již z prodeje bytů v I. fázi projektu, které vlastní z 60 % radotínští občané. Již teď jsou registrováni neúspěšní zájemci z 1. etapy výstavby při ulici Na Betonce a začínáme registrovat aktuální zájemce. Není mezi nimi nikdo, kdo by skupoval větší množství bytů.
  • Komerční prostory ve spodní části budou prodávány či pronajímány a kdo se o ně bude starat? Prostory budou pronajímány, aby bylo možné vybírat pestrou a pro Radotín potřebnou nabídku služeb a obchodů. Městská část trvá na podmínce, aby se zde nevytvářela konkurence pro stávající místní obchody a služby.
  • Proč je pro 211 bytů pouze 152 parkovacích stání? Počet vyplývá ze zákona, konkrétně z pražských stavebních předpisů, kdy na 85m2 hrubé podlahové plochy musí být 1 parkovací stání. Součástí prodeje větších bytů je i jedno stání, u malých bytů bude na výběr - buď byt se stáním nebo bez něj. Sice by bylo technicky možné postavět mnohem větší počet stání, ale jejich cena by vystoupala do výrazně vyšších částek a bylo by nereálné je prodat.

 

Prezentace:
Hlavní prezentace (ppsx, 77 MB)
Centrum Radotín - doprava (ppsx, 7,26 MB)
Centrum Radotín - zeleň (ppsx, 12,9 MB)
Zveřejněno: 08.10.2021 –Eva Javorská ; Přečteno 2793 x