Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2020

Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2020, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020.

Plné znění návrhu závěrečného účtu je v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněno na elektronické Úřední desce Úřadu městské části Praha 16 (www.praha16.eu) v tomto rozsahu:

 



Závěrečný účet Městské části Praha 16 byl schválen v souladu s § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo XV/4/21 dne 14. června 2021.


Zveřejněno: 30.06.2021 – Kateřina Valínová ; Přečteno 566 x