Změny poplatku za komunální odpad od 1.1.2020

17. října 2019 byla Zastupitelstvem hlavního města Prahy schválena změna vyhlášky, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad. S účinností od 1.1.2020 se zvyšuje o 30 %. Nově bude svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu nabízen jako součást komplexního městského systému nakládání s komunálním odpadem. 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo změnu vyhlášky č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.

Výše poplatku za každý i započatý měsíc se nově stanoví podle počtu, objemu a frekvence obsluhy objednaných sběrných nádob na směsný komunální odpad a na biologicky rozložitelný komunální odpad. 

Zároveň s účinností této obecně závazné vyhlášky bude svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu nabízen jako součást komplexního městského systému nakládání s komunálním odpadem.

▶️Více informací o svozu biologicky rozložitelného odpadu naleznete na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy pod tímto odkazem

▶️ Více informací o svozu směsného komunálního odpadu naleznete na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy pod tímto odkazem

Změna poplatku za komunální odpad - otázky a odpovědi (pdf, 320 kB)

Zveřejněno: 20.11.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2218 x