Zveřejnění schváleného rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020

Městská část Praha 16 zveřejňuje:
  • Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025
    Městská část Praha 16 v souladu s § 3 odst. 4) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025, schválený usnesením Zastupitelstva MČ Praha 16 číslo VII/6/19 ze dne 16. prosince 2019, na svých internetových stránkách.
  • Rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2020
    Městská část Praha 16 v souladu s § 11 odst. 4) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje rozpočet MČ Praha 16 na rok 2020, schválený usnesením Zastupitelstva MČ Praha 16 číslo VII/6/19 ze dne 16. prosince 2019, na svých internetových stránkách.

  • Změny schváleného rozpočtu a rozpočtová opatření pro rok 2020
    Městská část Praha 16 v souladu s § 16 odst. 5) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje změny schváleného rozpočtu a rozpočtová opatření pro rok 2020, schvalovaná v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 16 číslo VII/6/19 ze dne 16. prosince 2019, na svých internetových stránkách.
V listinné podobě jsou výše uvedené dokumenty k nahlédnutí na Odboru ekonomickém Úřadu městské části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín, v kanceláři vedoucí odboru.
Zveřejněno: 03.01.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3879 x