Ing. Milan Suchan

V útvaru: Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí / Oddělení životního prostředí
Funkce: životní prostředí
E-mail: milan.suchan@praha16.eu
Pracoviště: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
Místnost: č. 22, II. patro
Telefon: 234 128 273
Fax: 234 128 999