Bc. Jana Rožumbergová

V útvaru: Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí / Oddělení dopravy
Funkce: doprava
E-mail: jana.rozumbergova@praha16.eu
Pracoviště: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
Místnost: č. 21, II. patro
Telefon: 234 128 291
Fax: 234 128 999