Životní podmínky 2022

Český statistický úřad organizuje každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností pod názvem „Životní podmínky 2022“ (EU-SILC).

Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel ve 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. 

Šetření se uskuteční na území celé republiky v 11 473 domácnostech, z nichž se 6 723 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem. 

Vlastní šetření se bude konat až do 12. června 2022 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. 

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Bližší informace k šetření podá pracovnice Krajské správy ČSÚ v hlavním městě, která má projekt na starosti. Obracet se můžete na Mgr. Kateřinu Vichovou, tel.: 605 204 241.

Dopis ČSÚ, Životní podmínky 2022 (pdf, 425 kB)
Zveřejněno: 03.02.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1883 x