25. 3.: Velkoobjemový kontejner na bioodpad, Prvomájová

V sobotu 25. března od 13 do 16 hodin bude v ulici Prvomájová, u stanoviště separovaného odpadu, přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad.

Do kontejneru lze odložit rostlinný odpad jako je listí, tráva, větve, spadané ovoce, neznečištěná zemina, případně kuchyňské zbytky. Nelze sem odevzdávat živočišný odpad.

Sběr je financován Magistrátem hl. m. Prahy a zajišťován společností Pražské služby.

Související: 
➡️ Velkoobjemové kontejnery na bioodpad
Zveřejněno: 23.03.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 211 x