Zápis do první třídy

Zápis dětí do prvních tříd Základní školy Praha - Radotín pro školní rok 2024/2025 se uskuteční ve středu 10. dubna od 14.00 do 18.00 hodin.

Zápis proběhne prezenčně v budově 1. stupně v Loučanské ulici. Jde o starou budovu školy, která má vchod naproti kostelu.

Přihlášku je třeba vyplnit elektronicky na školních stránkách EduPage do 5. dubna. Nemáte-li možnost vyplnit přihlášku on-line, vyplníte ji přímo u zápisu.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které v letošním roce dovrší šesti let, tedy děti narozené mezi 1. září 2017 a 31. srpnem 2018 a rodiče s dětmi po odkladu školní docházky pro školní rok 2023 - 2024.

Při zápisu je potřeba předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Cizinci předkládají doklad o pobytu ve spádové oblasti školy (nájemní smlouvou), rodný list dítěte přeložený do českého jazyka, pas dítěte i zákonného zástupce a kartičku pojištěnce dítěte. 

Kompletní informace najdete na webu základní školy.
Zveřejněno: 28.03.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 289 x