Čtvrt století dobré praxe

Letošní rok je výjimečný. Je to totiž 25 let od chvíle, kdy bylo uzavřeno partnerství mezi Radotínem a Burglengenfeldem. Oslavy jsou rozloženy do celého roku a jejich poslední součástí bude koncert pro přátelství konaný v Radotíně 4. listopadu.

Ještě předtím se však uskutečnilo několik dalších mimořádných událostí. První již 1. dubna, kdy se v Městské hale v Burglengenfeldu konal slavnostní akt ke společné oslavě 25 let partnerství místních nejen s Radotínem, ale též s Johanngeorgenstadtem (ležícím na německé straně Krušných hor) – obě smlouvy byly uzavřeny prakticky ve stejný čas a měly symbolizovat otevírání Evropy po pádu železné opony. Vedle vedení Městské části Praha 16 a jejího úřadu naši stranu dále reprezentovali žáci a učitelé Základní umělecké školy Klementa Slavického.

Další krok ve společné cestě, výměně informací a tzv. představení příkladů dobré praxe přišel před pár dny: na 5. a 6. října byla dlouhé měsíce dopředu naplánována studijní cesta vedení úřadu a dalších zaměstnanců radotínské radnice za poznáním a inspirací do partnerského města. Pamětníci uvádějí, že podobnou „spanilou jízdu“ naposledy Radotínští podnikli před dlouhými 18 lety.

A ukázalo se, že ani ti, co do Horní Falce jezdí v rámci pracovních návštěv, výstav či koncertů pravidelně, mnoho věcí nevěděli – protože jsou to „provozní“ záležitosti, které nepatří k řečnickému pultíku. 17 lidí z radnice (v čele se starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem a jeho 1. zástupcem Mgr. Miroslavem Knotkem) tak bylo starostou města Thomasem Gesche a jeho kolegy provedeno po tamějším úřadu při jeho běžných otvíracích hodinách. Zajímavým postřehem byl poněkud odlišný systém výkonu přenesené působnosti v Bavorsku i té samostatné – o některých menších stavbách ve městě rozhoduje, bez nutnosti další konzultace či schválení kolegy z městské rady, rovnou starosta (který je občany ve volbách volený přímo na 6leté funkční období).

Dalším zajímavým místem byla zastávka na tamějších Technických službách („Stadtwerke“). Ty se podobně jako v Radotíně starají o údržbu komunikací, zeleně, úklid města či správu hřbitovů, ale navíc mají své výrobní prostory (v době návštěvy probíhala výroba dřevěných stánků na vánoční trhy, zajímavá byla i informace, že z místní dílny pocházejí přístřešky na zastávky autobusů). V programu nemohlo chybět Bulmare, tedy místní vnitřní i venkovní bazén s rozsáhlými relaxačními a zábavnými zónami zejména pro děti. Vzorem pro Radotín, který právě začíná stavět bazén, však nebude – investiční náklady dosáhly téměř půl miliardy korun a vedle splácení úvěru tam město ročně dotuje provoz dalšími až 40 miliony Kč!

Závěrečnou tečku zajistili v pátek odpoledne místní hasiči. Hasičská stanice Burglengenfeld má zhruba dvojnásobnou rozlohu než ta radotínská pro profesionální hasiče v ulici V Sudech, přesto je zcela zaplněna technikou; a co víc – všichni tamější hasiči jsou dobrovolní (aktivních je jich 88, z toho 10 žen)! Nejbližší profesionální sbor je až v Regensburgu, a tak požáry či technické zásahy v městě a okolí musí zvládnout místní, avšak s výjezdem prvního vozidla do 5-6 minut od ohlášení!  

Koncert pro přátelství se v Radotíně uskuteční 4. listopadu od 17.00 hodin v kostele ČCE v ulici Na Betonce. Součástí završení oslav budou v tento den také další doprovodné akce. Více na www.praha16.eu a na facebookovém profilu MČ.

Studijní cesta do Burglengenfeldu, 5.-6.10.2017Studijní cesta do Burglengenfeldu, 5.-6.10.2017Studijní cesta do Burglengenfeldu, 5.-6.10.2017Studijní cesta do Burglengenfeldu, 5.-6.10.2017

Zpráva o návštěvě z Radotína na stránkách Burglengenfeldu

Zveřejněno: 09.10.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 6528 x