Další vývoj kolem jezer

V lednu jsme zde informovali o problémech s přípravou výstavby jezer na soutoku Berounky a Vltavy, včetně stavu projednávání změny územního plánu v oblasti jezer a zpracování strategického ekologického posouzení celé oblasti (SEA).

Zástupci Městské části Praha 16 (starosta Mgr. Hanzlík a jeho zástupce Ing. Bouzek) projednávali stav přípravy a budoucí výstavby jezer na katastrálním území Radotína s vrcholnými představiteli hlavního města Prahy, primátorem MUDr. Svobodou a ředitelem Odboru městského investora Ing. Beránkem. Na této schůzce byla konstatována nekoncepčnost celé přípravy a přislíbeno komplexní posouzení celé problematiky jezer, jak z hlediska ekologického, tak z hlediska ekonomického a časového. Základními dokumenty, které budou pro toto posouzení zpracovány, jsou SEA (strategické ekologické posouzení celé oblasti jezer se všemi vlivy na životní prostředí) a studie proveditelnosti výstavby jezer (ekonomické posouzení nákladů a výnosů, včetně orientačního časového harmonogramu). Tyto dokumenty se v současné době zpracovávají a měly by zásadním způsobem stanovit potenciál údolní nivy a zdali je záměr výstavby jezer a celého rekreačního areálu reálný a proveditelný. V případě, že výsledek bude kladný, tak by dokument měl jasně stanovit velikost vodních ploch, tedy rozsah záměru bez toho, aby došlo k zásadním problémům především ekologického rázu.

Závěrem primátor Svoboda konstatoval, že vzhledem ke stávající ekonomické situaci Prahy nevidí i při případném příznivém výsledku posudku SEA reálné zahájení prací na výstavbě jezer v nejbližších 10 letech.
Ing. Milan Bouzek

Zveřejněno: 24.05.2012 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 8419 x