Dotace pro sociální oblast 2014

Městská část Praha 16 vyhlašuje dotační řízení v rámci J5 programu Hlavního města Prahy na podporu městských částí v sociální oblasti pro rok 2014.

Jedná se o účelové prostředky, které jsou určeny pouze na sociální služby, poskytované dle zákona 108/2006 Sb. obyvatelům správního obvodu Praha 16.

Konkrétně se jedná o tyto služby:
- pečovatelská služba,
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

Termín pro podání žádosti končí 26. května 2014 ve 12.00 hodin.

Žádostí lze uplatnit pouze na předepsaných formulářích, které s pravidly a podmínkami pro poskytnutí dotace najdete zde:

nebo jsou k nahlédnutí na odboru sociálním.

Informace o dotačním řízení poskytne:
Bc. Jitka Stejskalová
vedoucí odboru sociálního
telefon: 234 128 310
e-mail: jitka.stejskalova@praha16.eu

Zveřejněno: 09.05.2014 – Mgr. Jitka Stejskalová ; Přečteno 6802 x