Jaké bude Místo u řeky?

Místo u řeky 2.jpgV březnu 2009 odsouhlasilo Zastupitelstvo městské části Praha 16 předložení projektové žádosti „Revitalizace Místa u řeky“, tedy kultivace prostoru mezi Berounkou, prvním stupněm základní školy a lávkou přes řeku, v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha-Konkurenceschopnost.

Tato první žádost o dotaci nebyla kladně vyřízena. V listopadu roku 2012 byla na projekt opět podána žádost o finanční podporu v rámci téhož operačního programu. Celkové rozpočtové náklady na akci činí necelých 15,8 milionu Kč a Městská část Praha 16 poskytne 7,5% podíl způsobilých výdajů projektu ze svého rozpočtu (tj. cca 1,2 milionu Kč) a bude financovat nezpůsobilé výdaje projektu.

Zelenou nové žádosti dala v březnu 2013 Rada městské části Praha 16 i Zastupitelstvo městské části Praha 16. Původní plán doznal několika změn, které by jej měly zlevnit a přispět i k větší bezpečnosti. Jedná se zejména o ustoupení od projektu schodů jdoucích až do řeky (bezpečnostní hledisko) a původně plánovaného zastřešení schodiště. Dojde také k úpravě odpočinkového prostoru u lávky a nově projekt zahrnuje revitalizaci poškozené náplavky u Radotínského potoka.

„Je to ojedinělý projekt, který vznikl formou komunitního plánování na základě podnětů občanů na veřejném setkání a ankety na webu městské části. Návrhy občanů pak zpracoval p. Jan Schlitz. Projekt vnímáme jako unikátní místo pro odpočinek, setkávání, další prostor pro kulturně společenské dění, informační centrum o historii a přírodních rezervacích Radotína, rozšíření náměstí Sv. Petra a Pavla, vstupní bránu do Prahy pro cyklisty a turisty, místo pro výuku našich žáků, ale třeba i pro svatební obřady v letních měsících,“ říká 1. zástupce starosty Miroslav Knotek.
Ing. Pavel Jirásek

Místo u řeky 4.jpg Místo u řeky 3.jpg Místo u řeky 1.jpg

Zveřejněno: 16.04.2013 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 9226 x