Informace o projektu

Loga EVROPSKÁ UNIE, Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha - pól růstu ČR

Projekt „Stavební úpravy ZŠ Loučanská čp. 1112/3 - nástavba dílen" je spolufinancován Evropskou unií.

Projektová žádost byla předložena prostřednictvím systému ISKP14+ v lednu roku 2016. V prosinci téhož roku byl vydán právní akt, tj. Smlouva o financování projektu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Městská část Praha 16 tak získala příslib 14 milionů korun pro základní školu v Radotíně.

Cílem projektu je navýšení kapacity základní školy. Realizace projektu podporuje sociální začleňování žáků a zlepšování podmínek pro vzdělávání žáků se SVP. Díky realizaci projektu dojde k navýšení kapacity základní školy o 120 žáků.
Zveřejněno: 30.01.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 9744 x