Letopisecká komise na webu

Nové webové stránky spustila Letopisecká komise Rady městské části Praha 16 (LPK). Pod odkazem http://www.letopisciradotin.cz/ najdete například stručnou historii Radotína či informace o činnosti Letopisecké komise, která je poradním a iniciativním orgánem Rady městské části Praha 16. Letos slaví nekulaté 39leté výročí nepřetržité činnosti. Jejím předsedou je Ing. Petr Binhack.

Hlavní náplní LPK je shromažďovat a třídit archiválie - staré fotografie, pohlednice, spisy, bezpečně vše kopírovat na datové nosiče a časově určit, starat se o zachování veškerých důležitých spisů, ale i podělit se o své poznatky a zajímavosti se širokou veřejností. Svůj již značně obsáhlý archiv komise neustále rozšiřuje a tím připravuje materiály pro své budoucí následovníky.

Na nově zřízeném portálu, jehož správcem je Ing. Irena Farníková, členka letopisecké komise, můžete nalézt též zajímavé fotografie z archivu LPK rozdělené podle doby jejich vzniku - počínaje těmi nejstaršími do roku 1910 až do současnosti. Přihlásit se zde můžete k odběru pozvánek a informací o akcích, které komise pořádá, a to buď formou e-mailu nebo přímo na vaši poštovní adresu.

Jak je uvedeno na stránkách, za dobu téměř čtyřicetileté nepřetržité činnosti připravila komise pro radotínskou veřejnost několik desítek přednáškových večerů a svými příspěvky trvale zásobuje místní časopisy. Významnou činností místních letopisců je i vedení pamětní knihy obecní (kroniky). Kronikáři obce pochází vždy z řad členů LPK, v současné době tuto činnost vykonává Ing. Andrea Gruberová.

Zveřejněno: 20.04.2009 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 9891 x