Místo u řeky bude letos hotové

Nová odpočinková zóna u řekyV Radotíně se pořádá řada kulturních podniků, které se většinou odehrávají nedaleko Berounky, na náměstí Sv. Petra a Pavla a v blízkém okolí. Změnit by ho měl zcela unikátní projekt s názvem „Místo u řeky“, jehož rozloha zabírá 2658 m2. Radotínská radnice vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele stavby 4. března. Zahájení prací se předpokládá v dubnu, dokončení pak v září letošního roku.


Materiály k výběrovému řízení na zhotovitele stavby najdete na Portálu zadavatele na radničním webu Městské části Praha 16.

O plánech týkajících se tohoto prostoru mezi řekou, radnicí, kostelem, základní školou a lávkou jsme již informovali několikrát. Jde totiž o projekt, jehož historie sahá do období přibližně před sedmi lety.

Místní radnice se tehdy stala jednou ze tří pražských městských částí, které uspěly v grantovém řízení na společné plánování obnovy veřejných prostranství, které vyhlásila Nadace Penta a Partnerství. Získala tak stotisícovou finanční podporu z grantového programu 5P pro Prahu, které mj. využila na uspořádání dvou komunitních setkání, kde se Radotínští vyjadřovali k podobě řešeného území a následně i k návrhu vypracovanému architektem Janem Schlitzem. Hlavním požadavkem a motivem celého plánu je výhled na řeku, vytvoření komunikační tepny podél Berounky, vytvoření míst pro odpočinek a relaxaci, které využijí rádi i návštěvníci společenských akcí.

V březnu 2009 odsouhlasilo Zastupitelstvo městské části Praha 16 předložení projektové žádosti „Revitalizace Místa u řeky“ v rámci vyhlášené výzvy v Operačním programu Praha-Konkurenceschopnost. Tato první žádost o dotaci nebyla kladně vyřízena, proto byla v listopadu 2012 podána další. Opět pozměněný dokument byl podán na 13. výzvu pražského Fondu Konkurenceschopnost a schválen usnesením Rady hl. m. Prahy 9. září 2014.

Kvůli povodni se projekt měnil
„Zcela původní plán doznal několika změn, které jej zlevnily a měly by přispět i k větší bezpečnosti. Podle požadavku Povodí Vltavy se ustoupilo od přístupových schodů jdoucích původně až do řeky, chybí i plánované zastřešení schodiště. Nově projekt řeší odpočinkový prostor u lávky i revitalizaci poškozené náplavky u soutoku Berounky a Radotínského potoka. Návrh výrazným způsobem ovlivnila poslední červnová povodeň v roce 2013, která se podepsala na technickém stavu lávky přes Berounku,“ komentuje projekt Místa u řeky 1. zástupce starosty Mgr. Miroslav Knotek.

Právě kvůli záměru výstavby nové lávky, jejímž investorem je Hlavní město Praha, došlo ke kolizi s projektovou dokumentací „Místa u řeky“. V projektu proto došlo k dalším úpravám a návrh se tak posunul přibližně o osm metrů směrem k dřívějšímu zahradnictví.

„Věřím, že vznikne další místo, na něž budou Radotínští pyšní stejně, jako se nám to podařilo při vybudování unikátního přírodního koupaliště, takzvaného Biotopu, který jsme uvedli do provozu v loňském roce,“ doplňuje Knotek, který má celý projekt na starosti.

Krátce o projektu
Navrhované řešení umožňuje nepřeberné množství posezení k pozorování řeky a krajiny z mnoha úhlů. Hlavní osou celého kompozičního řešení je betonové schodiště, podél něhož probíhá opěrná zeď. Ta bude sloužit částečně jako informační panel s prezentací o historii a zajímavostech Radotína a prezentovat geologii okolí v podobě kamenných obkladů zdi z místních zdrojů.
Podél stávající cyklostezky směrem k ústí Radotínského potoka budou umístěna odpočívadla a dojde ke kultivaci prostor zpevněné náplavky, kde by v budoucnu mohla být situována plastika poukazující na historii mlýnů na Radotínském potoce.


Stavební povolení k Místu u řeky bylo vydáno 11. září 2014. Celkové náklady jsou podle projektové dokumentace ve výši 8,3 mil. Kč a Městská část Praha 16 poskytne 0,63 mil. korun. Projekt využívá evropských dotací.

Materiály k výběrovému řízení na zhotovitele stavby najdete na Portálu zadavatele na radničním webu Městské části Praha 16 https://zakazky.praha16.eu.

Zveřejněno: 06.03.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 8331 x