Místo u řeky před dokončením

O nejsledovanější investiční akci, která přes léto probíhá u Berounky, jsme toho již napsali mnoho. O velkém zájmu veřejnosti svědčí i článek s fotografiemi z průběhu výstavby „Místa u řeky“, který je nejčtenějším příspěvkem na radničním webu Praha16.eu.

Hotovo bude 30. září, což je pevný termín podmíněný smlouvou s Operačním programem Praha – Konkurenceschopnost. Ten na stavbu poskytl 7,49 mil. a Městská část Praha 16 uhradí 2,4 mil. Kč, včetně plateb za dodatečné stavební práce. „Vícepráce, které vznikly v průběhu stavby, byly směřovány z největší části na zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v prostoru od lávky přes potok k lávce přes Berounku a do statického zajištění cyklostezky pod bývalým zahradnictvím. Další prostředky byly věnovány na lepší architektonické ztvárnění u ústí Radotínského potoka,“ uvádí Mgr. Miroslav Knotek, zástupce starosty Městské části Praha 16, který má projekt v gesci.

Největší položkou v ceníku víceprací je změna konstrukce a prodloužení opěrné zdi nacházející se pod zahradnictvím, respektive mezi chodníkem a svahem k řece. Jde o požadavek Technické správy komunikací, v rámci něhož je nutné vybudovat delší opěrnou zeď včetně zábradlí a předláždit zde chodník. Pod kostelem, v místě vyústění lávky přes Berounku, se cyklostezka rozšíří na čtyři metry zejména kvůli bezpečnosti. Stávající chodník je úzký a dochází zde ke kolizím mezi cyklisty a chodci.

Kromě těchto finančně nejnáročnějších úprav se v průběhu stavby finalizovalo i architektonické řešení – hrany náplavky tak budou zpevněny žulovými tryskanými obrubníky, osazena byla i historická vodočetná lať, která byla umístěna u kořenů vrby na náplavce pod kostelem a nebyla přístupná. Věk kamenného limnigrafu odhadujeme zhruba do 17. - 18. století, přesnější informace nejsou k dispozici.

Pokud zůstaneme ještě u náplavky, pak další vylepšení a připomenutí místní historie přinese do země zabetonovaná železná silueta Radotínského potoka a osazení devíti šestibokých sedáků, které mají představovat devět mlýnů (Zadní Mašek, Špačkův mlýn, Kalinův válcový mlýn, Šarbochův mlýn, Přední Maškův mlýn, Hadrový mlýn, Böhmův mlýn, Prostřední mlýn a Dolejší mlýn). „Osídlení Radotína má dlouhou historii, ale památek se mnoho nedochovalo. Historie mlýnů na Radotínském potoce v našem katastru sahá do začátku 15. století. Instalace u ústí potoka bude jakýmsi holdem a připomínkou zručnosti našich předků. Mlýny můžeme brát jako předchůdce průmyslového rozvoje Radotína v 19. století,“ doplňuje Knotek. Přibydou i informační tabule věnované historii Radotína, mlýnům, partnerskému městu Burglengenfeldu, ale také významné radotínské geologii.

Začátkem srpna Rada městské části Praha 16 na svém jednání schválila i rozšíření ulice Nad Berounkou v návaznosti na probíhající stavbu Místa u řeky. Jde o významnou spojnici mezi náměstí Sv. Petra a Pavla a hřbitovem, terénními úpravami tento prostor plynule naváže na prostor mezi hřbitovem a Berounkou. Vznikne zde jednoduchá parková úprava s osvětlením, která se bude dále dotvářet.

„Projekt Místo u řeky významně mění celou lokalitu v historickém středu Radotína. Území od ústí potoka k prostoru pod hřbitovem dostane nový rozměr a kvalitu. Stane se součástí našich kulturně společenských akcí a rozšíří nabídku míst určených pro relaxaci a trávení volného času pro naše občany. Zároveň bude vstupní bránou pro cyklisty a turisty, kteří míří do Poberouní, a místem, kde se dozví zajímavé informace o našem Radotínu,“ říká Mgr. Karel Hanzlík, starosta městské části.

Bližší informace ke stavbě poskytne  Mgr. Miroslav Knotek, I. zástupce starosty Městské části Praha 16.

Fotogalerie projektu "Místo u řeky" (od nejnovějších snímků až po počáteční komunitní setkání): 

Zveřejněno: 17.09.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 7412 x