Nová lávka bude v létě 2022

Městská část Praha 16 vyhlásila výběrové řízení na rekonstrukci lávky v Radotíně. Veřejná zakázka byla vyhlášena 7. června 2021, nabídky je možné podávat až do 8. července, do 10:00 hodin. 

Jedná se o výsledek spolupráce vedení městské části a architekta Josefa Pleskota za podpory náměstka primátora Hlavního města Prahy Adama Scheinherra. Dříve vyhlášené výběrové řízení na výstavbu nové lávky bylo zastaveno rozhodnutím Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. 

Zákres do fotografie – návrh nové lávky přes Berounku
Autor: Ing. arch. Josef Pleskot
Návrh nové lávky přes Berounku v Praze-Radotíně. Zákres do fotografie. 
Autor: Ing. arch. Josef Pleskot

Více v článku: Lávka už rok čeká na verdikt Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

S tímto stavem se radotínská radnice nespokojila, a proto v polovině listopadu loňského roku vyvolala jednání, které proběhlo distanční formou, o změně strategie rekonstrukce radotínské lávky. 

Zákres do fotografie – návrh nové lávky přes Berounku Autor: Ing. arch. Josef Pleskot
Návrh nové lávky přes Berounku. Zákres do fotografie. 
Autor: Ing. arch. Josef Pleskot

Na základě toho městská část objednala studii posouzení jednotlivých variant rekonstrukce nebo výstavby nové lávky od architekta Pleskota. Jako nejvhodnější varianta byla vyhodnocena výměna mostovky a pylonu s opravou pilíře a břehových podpěr na radotínské a zbraslavské straně. 


Vizualizace radotínské lávky
Autor vizualizace: Ing. arch. Josef Pleskot

Z důvodu zrychlení celého procesu a v návaznosti na havarijní stav lávky navrhla městská část vyhlášení výběrového řízení formou „Design and Build“. Cílem tohoto způsobu je co nejefektivněji a nejrychleji dosáhnout realizace nové lávky. Dokumentace pro výběrové řízení obsahuje detailní popis jednotlivých prvků konstrukce a založení lávky. Budoucí dodavatel je povinen se těmito požadavky řídit. Součástí zakázky je i vypracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení. 

Konstrukční uspořádání bude odpovídat současnému charakteru lávky. Lišit se bude pouze v šířce (4 metry), konstrukci mostovky (příhradová konstrukce) a výšce pylonu (24 metrů). Součástí výstavby bude i zajištění provizorního pontonového přechodu v místě původní pontonové lávky. Termín dokončení lávky je stanoven na 31. července 2022.
Porovnání stávající konstrukce v ideálním stavu s její rekonstrukcí
Autor: Ing. arch. Josef Pleskot

Porovnání stávající konstrukce v ideálním stavu s její rekonstrukcí
Autor: Ing. arch. Josef Pleskot

➡ Stará lávka navržená architektem Josefem Pleskotem slouží od roku 1994, kdy nahradila jednoduchý pontonový most.

➡ Organizátorem výběrového řízení je Městská část Praha 16, autorem dokumentace pro „Design and Build“ je Ing. arch. Josef Pleskot ve spolupráci s EXCON a.s. a Mott MacDonald CZ, s.r.o.

➡ Městská část Praha 16 požádala Hlavní město Prahu o poskytnutí účelové dotace na výstavbu nového přemostění.

Současný stav lávky: 

Současný stav radotínské lávky přes Berounku. 
Autor: Ing. arch. Josef Pleskot Současný stav radotínské lávky přes Berounku. 
Autor: Ing. arch. Josef Pleskot

Srovnání: 

Srovnávací foto. Zákres do fotografie – původní stav a návrh.
Autor: Ing. arch. Josef Pleskot Srovnávací foto. Zákres do fotografie – původní stav a návrh.
Autor: Ing. arch. Josef Pleskot
Zveřejněno: 09.06.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2696 x