Nová moderní kotelna v Radotíně - další krok k projektu "Centra Radotín"

11. července byla na starém Sídlišti v Radotíně otevřena nová kotelna. Předání se zúčastnili představitelé Městské části Praha 16 a společnosti Veolia Energie. Přemístění kotelny z původní lokality u ulice Na Betonce významně pomůže k rozvoji Radotína - jde o další krok k realizaci velkého stavebního projektu "Centra Radotín". Díky přesunu mimo centrum města a novým ekologickým technologiím dojde k výraznému zlepšení životního prostředí a poklesu emisí v Radotíně. 

„Radotín už řadu let trápily dva problémy. Neekologická kotelna v centru města a nedostatečná kapacita budovy radnice. Díky spolupráci se společností Veolia Energie se podařilo vybudovat novou kotelnu mimo centrum Radotína. Na pozemcích původní kotelny v centru města pak plánujeme vybudovat moderní radnici, kde občané najdou všechny služby na jednom místě,“ uvádí Karel Hanzlík, starosta Městské části Praha 16. Radotín je totiž městskou částí s přeneseným výkonem státní správy, kterou dnes poskytuje ve čtyřech budovách. Nová budova radnice tedy přinese významné zlepšení z hlediska provozních nákladů i komfortu služeb pro občany. 

Předávání nové kotelny, 11.7.2019
Radotínský starosta Karel Hanzlík s Martinem Brůhou, ředitelem Divize Čechy společnosti Veolia Energie ČR, a. s.

Díky přesunutí kotelny mimo centrum a použití nové ekologické technologie dojde k významnému zlepšení životního prostředí a poklesu emisí v Radotíně. Nově instalované kotle splňují nejpřísnější emisní limity nařízené evropskou direktivou IED a jsou v souladu s novelizací vyhlášky 415/2012 Sb., která pro emise NOx stanoví limit 100 mg/Nm3 a pro emise CO limit 50 mg/Nm3

„Dle autorizovaného měření jsou emise NOx u nové kotelny ještě nižší, než stanoví nová vyhláška, konkrétně dosahují 70 procent emisního limitu platného od 1. 1. 2020. Ve srovnání s původní kotelnou jde opravdu o významnou změnu. U nové kotelny jsou emise NOx na úrovni 36 procent původního řešení,“ dodává Josef Hasman, náměstek distribuce a služeb společnosti Veolia Energie ČR, a. s. 

Co to v praxi znamená? Každý rok se v radotínské kotelně sníží produkce NOx o 1,1 tuny a produkce CO2 dokonce o cca 100 tun.

Od myšlenky k realizaci
První jednání se společností Veolia ohledně možnosti přesunu původní kotelny probíhala již v roce 2014. Záměr se začal realizovat v roce 2016, kdy Veolia městu odprodala budovu staré výtopny na náměstí Osvoboditelů. Použitá technologie z 80. let už totiž neodpovídala nynějším standardům a byly nutné významné investice do její ekologizace. Současně Veolia odkoupila od městské části podíl na budově, ve které byly vhodné náhradní prostory, a instalovala zde novou kotelnu s využitím nejmodernějších technologií za desítky milionů korun.

První etapou instalace nové kotelny byla decentralizace technologie ohřevu teplé vody a vytápění v objektech starého sídliště. Instalace domovních předávacích stanic byla realizována v roce 2016. Ve stejném roce pak byla vyprojektována dokumentace pro stavební povolení, které bylo uděleno v červenci roku 2018. Výstavba kotelny byla zahájena 1.6.2018 a dokončena úspěšnou kolaudací dne 11.6.2019. 

Nejmodernější technologie
V nové kotelně jsou využity tepelné zdroje od renomovaného výrobce společnosti Viessmann. Instalovány jsou tři kotle – dva o výkonu 2800 kW a jeden pro letní provoz o výkonu 1000 kW. Všechny jsou vybaveny ekonomizéry a maximálně tak využívají teplo obsažené ve spalinách.

Součástí jsou dále dva samostatné čerpadlové bloky pro nové a staré sídliště, jejichž čerpadla jsou řízena dle čidel tlakové diference na nejvzdálenějších stanicích a dochází tedy k optimalizaci spotřeby elektrické energie. Kotelna je také vybavena moderním řídicím systémem od společnosti Siemens, který umožňuje vzdálené ovládání z centrálního dispečinku společnosti Veolia Energie Praha, a. s.

Související články: 
Nejčastější dotazy z diskuse k Centru
Vizualizace Centra Radotín

Fotogalerie: 

11.7.2019:22.8.2018:

Sídliště, 22.8.2018 Sídliště, 22.8.2018Zveřejněno: 22.08.2019 –Eva Javorská ; Přečteno 3850 x