Ochrana oznamovatelů

Městská část Praha 16 zřizuje vnitřní oznamovací systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Vnitřní oznamovací systém je určen pro všechny zaměstnance Městské části Praha 16 („MČ“) nebo osoby vykonávající v MČ dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž („oznamovatel“).

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznamovatelé mají možnost svá oznámení podávat tímto způsobem:

1.  elektronicky na e-mailovou adresu raskova@muller-skalicky.cz,

2.  telefonicky na tel. číslo +420 222 351 890,

3.  ústně po předchozí telefonické domluvě s příslušnou osobou,

4.  písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:

JUDr. Simona Rašková

Advokátní kancelář Müller & Skalický

Krkonošská 1512/11, 120 00 Praha 2 

Příslušnou osobou pro přijímání oznámení v MČ je jmenována JUDr. Simona Rašková, advokátka, ČAK 16308.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení nebudou přijímána a vyřizována.

Oznamovatel oznamuje příslušné osobě informace o možném protiprávním jednání.

Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé, v takovém případě se oznamovatel dopustí přestupku, nenáleží mu ochrana před odvetným opatřením a hrozí mu pokuta do výše 50 000 Kč.

Oznamovatel má možnost podat oznámení také prostřednictvím externího (vnějšího) oznamovacího systému (EOS) Ministerstva spravedlnosti ČR, na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Podání oznámení tímto způsobem není podmíněno podáním oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.

MČ vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost.

Podrobněji je vnitřní oznamovací systém upraven směrnicí starosty MČ č. 1/2024.

Zveřejněno: 25.01.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 478 x