Prezidentské volby: Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin

Aktualizace: Je 14 hodin a volební místnosti se otevřely.

Dnes ve 14 hodin se otevřou volební místnosti. Volba prezidenta České republiky se koná v pátek 13. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 14. ledna od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo se uskuteční v pátek 27. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 28. ledna od 8 hodin do 14 hodin.
➡️ Volební místnosti
 • Ve volebním okrsku č. 16001 je volební místnost: hala u jídelny Domu s pečovatelskou službou Praha – Radotín, K Cementárně 1522/1c, Praha 5 – Radotín (bezbariérový přístup)
  Telefon: 725 524 914
 • Pro voliče bydlící v oblasti Edenu na adrese: Častonická, Hadravská, Jarkovská, K Cementárně, Kejnická, Ledvická, Na Cikánce, Pod Klapicí, Pod Velkým hájem, Prvomájová – č. or. lichá čísla 1-9 (stará zástavba), Safírová, Slavičí, Slinková, Strážovská – č. or. 3-17 a 2-6, U Drážky, U Učiliště, V Edenu, V Sudech, Vápenná, Vinohrady.
 • Ve volebním okrsku č. 16002 je volební místnost: učebna Kulturně-komunitního centra Koruna, náměstí Osvoboditelů 44/15, Praha 5 – Radotín (bezbariérový přístup)
  Telefon: 725 524 879
  Pro voliče bydlící v oblasti Viniček na adrese: Dehtínská, Javořická, Jelenovská, Karlická, Kolová, Lošetická, Na Krupičárně, Na Viničkách, Na Výšince, nám. Osvoboditelů - stará zástavba u parku, Nýrská, Otínská, Příbramská, Staňkovka, U Starého stadiónu, U Viniček, Vojetická, Zderazská, Zdická.

 • Ve volebním okrsku č. 16003 je volební místnost: klubovna Sportovní haly Radotín, U Starého stadiónu 1585/9, Praha 5 – Radotín (bezbariérový přístup)
  Telefon: 725 524 834
  Pro voliče bydlící v oblasti starého Sídliště na adrese: Sídliště, Týřovická.
 • Ve volebním okrsku č. 16004 je volební místnost: Základní škola Radotín, přístavba u budovy jídelny Loučanská 1112/3, Praha 5 – Radotín (bezbariérový přístup)
  Telefon: 725 524 820
  Pro voliče bydlící v oblasti od Horymírova náměstí po Rymáň na adrese: Horymírovo náměstí, Václava Balého, Felberova, Ježdíkova, K Berounce, K Lázním, K Přívozu č. or. 2, 4, Ke Zděři, Loučanská, Macháčkova, Na Rymáni, nám. Sv. Petra a Pavla, Stadionová, Zítkova.
 • Ve volebním okrsku č. 16005 je volební místnost: Základní škola Radotín, historická budova nám. Sv. Petra a Pavla 102/4 , Praha 5 – Radotín (bezbariérový přístup)
  Telefon: 725 524 348
  Pro voliče bydlící v oblasti Benátek na adrese: Josefa Kočího, K Přívozu č. or. 3, 7, Kraslická, Matějovského, Na Benátkách, Nýřanská, Šárovo kolo, Tachovská, U Jankovky, V Parníku, Věštínská, Vrážská, Výpadová, Zbynická.

 • Ve volebním okrsku č. 16006 je volební místnost: Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15, Praha 5 – Radotín (nemá bezbariérový přístup)
  Telefon: 725 524 823
  Pro voliče bydlící v oblasti Lahovské na adrese: Chatová, Jarmily Novotné, K Višňovce, Kalabisova, Minerální, Otěšínská, Plánická, Pod Lahovskou, Radkovská, Sobětická, Solná, Strážovská - mezi č. or. 63-123 a 58-78 včetně č. p. 2141, Strunkovská, Topasová, U Sanatoria - č. or. 11-45 a 26-52, Vyhlídka, Živcová.
 • Ve volebním okrsku č. 16007 je volební místnost: Sokolovna TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2, Praha 5 – Radotín (nemá bezbariérový přístup)
  Telefon: 725 524 703
  Pro voliče bydlící v oblasti Benátek na adrese: Achátová, Ametystová, Býšovská, Čedičová, Grafitová, Jaspisová, Na Betonce - mezi č. or. 7-17, mezi č. or. 2-24 včetně ev. č. 2098 (stará zástavba), Na Říháku, Prvomájová - mezi č. or. 18-36, mezi č. or. 11-47, Strážovská - mezi č. or. 8-56 a mezi č. or. 19-61, Štěrková, U Sanatoria mezi č. or. 1-9 a mezi č. or. 6-22, U Vápenky, Vindyšova, Vykoukových.

 • Ve volebním okrsku č. 16008 je volební místnost: Prostory nového Kulturně-komunitního centra Koruna, náměstí Osvoboditelů 1740/17, Praha 5 – Radotín (bezbariérový přístup)
  Telefon: 725 524 976
  Pro voliče bydlící v oblasti nového sídliště na adrese: Na Betonce (nová zástavba), Prvomájová - č. or. sudá 2-16 (nová zástavba), náměstí Osvoboditelů nová zástavba.
➡️ Aplikace pro navigaci voličů do volebních místností Kudy k volbám
Pro snadnou orientaci a navigaci do volebních místností můžete využít aplikaci, kterou vyvinul IPR Praha: kudykvolbam.iprpraha.cz. Stačí jen zadat vaši adresu a obratem zjistíte, kde je vaše volební místnost a jak se tam dostanete.

➡️ Přenosná volební schránka
V případě, kdy volič nemůže zejména z důvodu zdraví či věku, osobně přijít do volební místnosti, je možné požádat svou příslušnou okrskovou komisi o přenosnou volební schránku. Telefonní spojení do volebních místností bude zprovozněno v pátek 13. ledna po 12. hodině.
Kontakty do jednotlivých volebních místností:

Číslo okrsku  Volební místnost Telefonické spojení 
16001 Hala u jídelny Domu s pečovatelskou službou, K Cementárně 1522/1c725 524 914 
16002 Kulturně-komunitní centrum Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15725 524 879
16003 Sportovní hala, U Starého stadionu 1585/9725 524 834
16004 Základní škola Radotín, přístavba u budovy školní jídelny, Loučanská 1112/3
725 524 820
16005 Základní škola Radotín, historická budova, nám. Sv. Petra a Pavla 102/4 725 524 348
16006 Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15725 524 823
16007 Sokolovna TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2725 524 703
16008 Kulturně-komunitní centrum Radotín, náměstí Osvoboditelů 1740/17
725 524 976

Hlasovací lístky byly voličům distribuovány do místa jejich trvalého bydliště. Hlasovací lístky voliči obdrželi nejpozději 3 dny před volbami. Pokud by nebyly voliči v tomto termínu doručeny, může si je vyžádat na úřadu městské části nebo ve dnech voleb přímo ve své volební místnosti. Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta. 

ℹ️ Kandidáti na prezidenta republiky na serveru Volby.cz

Pracoviště Ministerstva vnitra pro vyřízení dokladů ve zkrácených lhůtách prodlužuje úřední hodiny. Máte-li zájem o vystavení občanského průkazu nebo cestovního pasu, můžete využít prodloužených úředních hodin pracoviště Ministerstva vnitra pro vyřízení dokladů ve zkrácených lhůtách (Na Pankráci 72, Praha 4):
 • Pátky 13.1. a 27.1.2023: 8.00 – 11.00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12.00 – 18.00
 • Soboty 14.1. a 28.1.2023: 8.00 – 12.00
Pokud zde bude žádost o vydání občanského průkazu či cestovního pasu ve lhůtě do 24 hodin pořízena ve dnech 13. ledna 2023 a 27. ledna 2023 do 13.00, takové doklady budou ještě tentýž den připraveny k předání. V sobotu bude možné pouze přebírat již vyrobené doklady.

Volič po vstupu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost, buď platným občanským průkazem, nebo cestovním dokladem. Doporučujeme tedy předem zkontrolovat si platnost potřebných dokladů. Pokud bude občanský průkaz neplatný, lze se prokázat cestovním dokladem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Po prokázání totožnosti volič obdrží úřední obálku, se kterou se odebere za zástěnu, do místa určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže ze zdravotních důvodů vybrat zvolený hlasovací lístek nebo nemůže číst, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

➡️ Otevírací doba Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů
Ve dnech konání prezidentských voleb bude pracoviště Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu městské části Praha 16 v Radotíně otevřeno v pátek 13.1.2023 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 14.1.2023 od 8.00 do 14.00 hodin. V těchto termínech si občané mohou přijít vyzvednout již vyhotovený občanský průkaz. Telefonní kontakt je 234 128 229. Pracoviště se nachází v patře budovy na náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha – Radotín (adresa na mapách Google). 


Další informace a pokyny voličům jsme zveřejnili v této oblasti věnované volbám:

 • Volba prezidenta republiky

  28.01.2023 / Výsledky druhého kola prezidentských voleb, které se konalo 27. a 28. ledna 2023. Prezidentem byl zvolen Petr Pavel.
 • Prezidentské volby

  27.01.2023 / Druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek 27. ledna 2022 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8 hodin do 14 hodin.
 • Prezidentské volby

  20.01.2023 / Druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek 27. ledna 2022 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8 hodin do 14 hodin.
 • Prezidentské volby 2023 v Radotíně: Sledujte on-line

  14.01.2023 / Sledujte s námi výsledky prezidentských voleb v Radotíně. 1. kolo se konalo 13. a 14. ledna 2023
 • Prezidentské volby: Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin

  13.01.2023 / Aktualizace: Je 14 hodin a volební místnosti se otevřely. Volba prezidenta České republiky se koná v dnes do 22 hodin a v sobotu 14. ledna od 8 do 14 hodin.
 • Josef Středula se vzdal kandidatury ve volbě prezidenta republiky

  11.01.2023 / Vzhledem k tomu, že prohlášení o vzdání se kandidatury bylo učiněno až po registraci kandidátní listiny, hlasovací lístek se jménem Josefa Středuly zůstává součástí sady hlasovacích lístků pro první kolo volby prezidenta republiky. Při zjišťování výsledků hlasování se k hlasům pro něj odevzdaným ale nebude přihlížet.
 • Otevírací doba Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů během prezidentských voleb

  09.01.2023 / Ve dnech konání prezidentských voleb bude pracoviště Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu městské části Praha 16 v Radotíně otevřeno v pátek 13. ledna od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna od 8.00 do 14.00 hodin.
 • Vydávání osobních dokladů ve zkrácených lhůtách před prezidentskou volbou

  09.01.2023 / V souvislosti s konáním prezidentských voleb ve dnech 13. – 14. ledna 2023 a 27. – 28. ledna 2023 pracoviště Ministerstva vnitra pro vyřízení dokladů ve zkrácených lhůtách prodlužuje úřední hodiny.
 • Navigace do volebních místností

  06.01.2023 / První kolo prezidentské volby se koná v pátek 13. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 14. ledna od 8 do 14 hodin. Pro snadnou orientaci a navigaci do volebních místností můžete využít aplikaci Kudy k volbám.
 • V lednu zvolíme prezidenta republiky

  03.01.2023 / Zanedlouho opětně přistoupíme k volebním urnám a budeme volit prezidenta České republiky. Volba se koná v pátek 13. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 14. ledna od 8 do 14 hodin. 
12
Zveřejněno: 13.01.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 4030 x