Sčítání 2021

Sčítání lidu, domů a bytů začne v sobotu 27. března a skončí v úterý 11. května 2021. Jednoduše a bezpečně přes internet se lidé sečtou mezi 27. březnem a 9. dubnem. Kdo nevyplní formulář elektronicky, může od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst, kterou zajišťuje Česká pošta.

Logo Sčítání 2021www.scitani.cz

Proč sčítání probíhá 
Historie sčítání
Na jaké otázky se bude odpovídat
Jak na sčítání 
Informační materiály

Census se uskuteční i v současné nelehké době. Sčítání on-line je jednoznačně nejbezpečnějším a také nejrychlejším způsobem, jak se sečíst. Vylučuje totiž kontakt se sčítacími komisaři, kteří budou roznášet listinné sčítací formuláře těm, kteří se z nějakého důvodu nesečetli on-line.

Činnost sčítacích komisařů při terénním došetření mezi 17. dubnem a 11. květnem bude v součinnosti ČSÚ a České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Statistici budou také průběžně monitorovat aktuální epidemickou situaci a reagovat na její možné dopady do příprav a průběhu sčítání.

Proč sčítání probíhá
Sčítáme se proto, aby byly dostupné údaje o veškerém obyvatelstvu, jeho rozmístění, demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, složení a způsobu bydlení domácností, a to ve vzájemných vazbách v celostátním pohledu i v nejmenším územním detailu. Výsledky pak pomáhají v mnoha sférách – například při plánování dopravy, kapacit ve zdravotnických zařízeních, domovech pro seniory nebo školkách i při tvorbě územních plánů či výjezdech hasičů.

Historie sčítání
Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let. Tato perioda je považována za přijatelné období k tomu, aby se shromážděná data dala využívat při rozhodování o budoucnosti a lepším životě obyvatel i v tom nejmenším územním celku. Sčítání se na našem území koná pravidelně už od roku 1869. To zatím poslední proběhlo před deseti lety, v roce 2011.

V uplynulých 150 letech se sčítání lidu v desetiletém intervalu nekonalo pouze jednou - v období druhé světové války. První československé sčítání proběhlo přesně před sto lety, v roce 1921. Sčítání v samostatné České republice se v roce 2021 uskuteční potřetí. A nesčítáme se pouze u nás. Na základě rozhodnutí Organizace spojených národů (OSN) plánuje provést sčítání v roce 2021 na svých územích celkem 55 států. V Evropské unii letos proběhne census i přes nelehkou situaci dokonce ve všech jejích členských zemích.

Na jaké otázky se bude odpovídat
V nadcházejícím sčítání lidu se zjišťuje o polovinu méně údajů než před deseti lety. Statistici maximálně využili existující data z registrů a ptají se pouze na to, co není možné zjistit jinak. Už se tak například vůbec nebudou vyplňovat formuláře za domy, nebudou se zjišťovat majetkové poměry ani zdravotní stav.

Sčítací formulář pro domácnost se skládá ze dvou částí: z části s údaji o bydlení a složení domácnosti a z části za jednotlivé osoby. Formulář pro fyzické osoby obsahuje nejprve otázky na místo obvyklého pobytu, což mnohdy nemusí být trvalé bydliště. Zjišťuje se nejen to k datu sčítání, ale také rok před sčítáním a v době narození.

Další sada otázek směřuje k ekonomickým aktivitám a zaměstnání. Tyto informace spolu s údaji o vzdělání a věku poskytují podrobnější pohled na složení obyvatelstva v různých lokalitách a regionech a jsou využívány např. jako podklad při plánování a realizaci programů na podporu zaměstnanosti, vzdělávání, nebo naopak pro prevenci nežádoucích jevů.

Pro organizaci a plánování veřejné dopravy a dopravní infrastruktury jsou pak zásadní údaje o dojíždění do práce či do školy. Sčítací formulář zjišťuje, kam a jak často lidé do práce či do školy cestují a jaké k tomu využívají dopravní prostředky. Ženy ve věku 15 a více let v rámci sčítání rovněž vyplňují, kolik se jim narodilo dětí. 

Součástí sčítacího formuláře jsou i nepovinné otázky na národnost a náboženskou víru. Pokud nechtějí, nemusejí na ně lidé odpovídat, Český statistický úřad ale doporučuje odpovědi pravdivě uvést. Pro církve a národnostní menšiny jsou totiž údaje o počtech jejich příslušníků velmi důležité a sčítání je jedinou možností, jak je zjistit. Znalosti o zastoupení různých národností či náboženských skupin ve městech či regionech pomáhají při organizování aktivit zaměřených na tyto cílové skupiny a jsou rovněž důležitým argumentem při vypisování a rozdělování grantů či jiných forem podpory kulturních tradic a soužití minorit ve společnosti. 

Do formuláře o bydlení lidé zaznamenají způsob svého bydlení (např. byt v domě, rekreačním objektu, mobilním obydlí), zda bydlí ve vlastním či v nájmu a základní parametry bytu, tedy podlahovou plochu, počet místností a polohu bytu v domě. Následují otázky na připojení na plyn a vodovod a na způsob vytápění a používané palivo. Poslední oddíl v této části formuláře pak zjišťuje počet osob v domácnosti a vztahy mezi nimi (např. otec, matka, děti, babička…). 

Vyplnění společné části sčítacího formuláře za byt a domácnost trvá průměrně 10 minut a druhé části 5 minut za jednu osobu. 


Jak na sčítání
Sčítání 2021 je primárně připravováno jako on-line. Lidé se budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu
www.scitani.cz nebo přes mobilní aplikaci. V takovém případě se úplně vyhnou kontaktu se sčítacími komisaři.

Ten, kdo se z jakéhokoliv důvodu nebude moci sečíst on-line, vyplní v druhé fázi sčítání klasický listinný formulář, a to od 17. dubna do 11. května. Za velmi přísných hygienických opatření ho občan získá od sčítacích komisařů spolu s odpovědní obálkou. Sčítací komisaři z těchto důvodů nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. Vyplněné formuláře bude možné zdarma vhodit do jakékoliv poštovní schránky, poslat na P. O. Box České pošty nebo odevzdat na kontaktním místě sčítání. Odeslání bude zdarma. 

V Radotíně bude jako kontaktní místo sloužit Česká pošta, Praha 512 na náměstí Osvoboditelů 1409. 

Veškeré informace o Sčítání 2021 jsou dostupné na stránkách www.scitani.cz.


Informační materiály
Informace o sčítání a seznam kontaktních míst pro Hlavní město Prahu (pdf, 470 kB)
Zveřejněno: 23.02.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3923 x