Slovo starosty

Mgr. Karel Hanzlík, starosta MČ Praha 16Čtvrtinu lidského života. Přesně tak dlouho trvá spolupráce Radotína s jeho partnerským městem v Bavorsku. Neformální  styky však začaly již těsně po sametové revoluci, v roce 1990. Impulz přišel z Burglengenfeldu a byl podnícen rozvíjejícími se vztahy mezi cementárnami, z nichž ta německá již měla, a česká získala, nového vlastníka, koncern Heidelberger Zement. Oficiální stvrzení nese datum 17. února 1992, kdy byla podepsána smlouva zavazující oba partnery podporovat vzájemné styky škol, sportovních jednot a různých spolků a pečovat o vzájemné poznávání kultury, historie, přírody i životních podmínek ve svých zemích.

Co se za těch 20 let spolupráce změnilo? Dá se říci, že opravdu mnoho, a to především na české straně. Radotín se stále více proměňuje ze šedého porevolučního závoje na upravené maloměsto se zelení, opravenými fasádami domů a uklízenými ulicemi a náměstími. To vše je v Bavorsku samozřejmostí, včetně stále vylepšované infrastruktury, proměny různých zákoutí na výstavní místa díky získaným financím ze zemských i evropských zdrojů. Všudypřítomná šeď však z Radotína zmizela i díky nemalým ekologickým investicím do místní cementárny: dnes o ní v podstatě není vědět, tak jako tomu bylo na březích řeky Náby již na začátku kontaktů.

Ale partnerství nezůstává jen v úrovni vzájemné inspirace při více či méně formálních návštěvách. Dosud došlo ke kontaktu jednot dobrovolných hasičů, sportovců, základních škol a zaměstnanců obou městských úřadů, avšak nejživější aktivity se rozvíjejí na poli kulturním, především díky vystoupením a koncertům žáků uměleckých škol obou měst. Každoroční záležitostí jsou zájezdy občanů Burglengenfeldu spojené s návštěvou divadelních představení i kulturních a historických památek v Praze a středních Čechách. Slavnostních aktů se zúčastňují delegace zastupitelstev obou měst. O naplnění smlouvy pečuje Spolek pro partnerství.

Na tomto místě nesmím nezmínit kvarteto „otců zakladatelů“. Jiří Holub, bývalý dlouholetý starosta a dodnes například člen stavební komise, František Vláčil, zástupce starosty, který nás bohužel loni navždy opustil. Heinz Karg, starosta, který vede město již ve čtvrtém volebním období (ta jsou v Bavorsku 6letá) a konečně Georg Tretter, předseda Spolku a dnešní 2. zástupce starosty. Všem patří velký dík!

Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Zveřejněno: 09.02.2012 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 4951 x