Zápis z on-line diskuze MAP II. Praha 16, 1.2.2022

V rámci podpory a integrace dětí s SVP a eliminace nerovností ve vzdělávání proběhlo diskuzní on-line setkání s PhDr. Renátou Faltýnovou a Mgr. Denisou Červinkovou z Pedagogicko – psychologické poradny pro Prahu 5. Cílem setkání bylo poskytnutí informací o příčinách a formách nerovností ve vzdělávání a jejich důsledcích pro vzdělávací systém a dále nabídnout prostor pro společnou diskuzi o možnostech řešení a vytváření podpůrného prostředí.

Setkání bylo realizováno v rámci aktivity Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru projektu MAP II. Praha 16, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011811 s podporou MŠMT v rámci výzvy č. 47 OP VVV.

Zápis z on-line diskuze MAP II. Praha 16 konané dne 1.2.2022 (pdf, 194 kB) 

Prezentace "Nerovnosti ve vzdělání" (pptx, 70 kB)
Zveřejněno: 11.02.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1321 x