MAP III. Praha 16: Školní připravenost a zralost

Chcete se dozvědět, jak připravit dítě na nástup do školy? Podle jakých kritérií lze hodnotit, zda je dítě na školu zralé a připravené? 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 16 zve rodiče předškolních dětí a pedagogy mateřských škol na besedu s odborníky. Cílem setkání je seznámit účastníky s vhodnými strategiemi a vyzkoušenými osvědčenými prostředky, jak dítě připravit na budoucí školní zátěž. Přednáška se bude konat v pondělí 7. listopadu od 17 do 19 hodin v mateřské škole Petrklíč na náměstí Osvoboditelů 1368. 

S lektorkami Mgr. Denisou Červinkovou a PhDr. Renátou Faltýnovou, které působí v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 5, si prakticky vyzkoušíte, jak procvičovat a rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, prostorovou orientaci, početní představy a myšlení i řeč.

Pokud se chcete zúčastnit, vyplňte registrační formulář. Na základě registrace vám bude zasláno potvrzení, které slouží jako vstupenka na akci. Akce je hrazena z projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 16 a pro účastníky je zdarma.

ℹ️ Událost na facebooku
ℹ️ Praha16vzdelava.cz

Pozvánka na besedu o školní zralosti, 7.11.2022
Zveřejněno: 04.11.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1535 x