Finální dokument MAP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
Městská část Praha 16

Finální výstup MAP 
aktualizace 29. července 2022

Název projektu spolufinancovaného Evropskou unií: MAP Praha 16

MAP I.:
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000381
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Realizace projektu: 1.10.2016 – 30.9.2018 

MAP II. Praha 16:
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011811
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Realizace projektu: 1.8.2019 – 31.7.2022

Schváleno ŘV dne 24. září 2018 (finální výstup – MAP I.)
Schváleno ŘV dne 27. ledna 2021 (první aktualizace – MAP II.)
Schváleno ŘV dne 29. července 2022 (druhá aktualizace – MAP II.)
Zveřejněno: 30.11.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1146 x