Hospodaření a rozpočet Prahy 16

Městská část Praha 16 v loňském roce hospodařila s téměř dvoumilionovým přebytkem. Na letošek je sestavený a čerstvě schválený vyrovnaný rozpočet startující na 88 milionech korun financující celou řadu investičních akcí.

Od roku 2007 má radotínská radnice stabilní rozpočet, který je na začátku roku vždy schvalován jako vyrovnaný a v tomto posledním osmiletém období také dlouhodobě končí v číslech pohybujících se zpravidla v kladných hodnotách či kolem nuly. Od roku 2007, kdy byla provedena rozsáhlá úsporná opatření zejména v rámci personálních úspor místního úřadu, činí výsledky hospodaření kumulativně +17,2 milionu korun.

Za rok 2014 dosáhl přebytek 1 913 679 Kč, a to přesto, že ještě v posledním čtvrtletí byly dokončovány rozsáhlé investiční akce včetně výstavby stanovišť podzemních kontejnerů či zateplení obecních bytových domů a rovněž byly dofinancovány akce probíhající přes letní prázdniny (rekonstrukce schodiště, nádvoří i některých vnitřních prostor základní školy či statické zajištění lávky přes Berounku).

„Díky dobrému hospodaření a dopadu již dříve realizovaných úspor skončil vloni rozpočet hlavní činnosti v téměř dvoumilionovém plusu, přičemž v ekonomické činnosti byl výsledek dokonce ještě mnohem lepší: plus 25,8 milionu Kč,“ říká starosta MČ Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík.

Na rok 2015 byl rozpočet městské části připravován v průběhu roku 2014, nicméně z důvodu, že hlavní město Praha nemělo schválený řádný rozpočet, musela i Městská část Praha 16 přijmout pouze rozpočtové provizorium. Díky únorovému zasedání pražského zastupitelstva byl schvalovací proces řádného rozpočtu zahájen i v Radotíně. Nejprve Rada (4. 3.2015) a následně i Zastupitelstvo MČ Praha 16 (18. 3. 2015) schválily rozpočet v původní výši 88 milionů korun v příjmech i výdajích.

„Startovací“ rozpočet je tedy o necelé 4 miliony korun vyšší než v loňském roce, ale bohužel v tom nehraje roli dotace na výkon státní správy. Ta, přes navýšení platů všech zaměstnanců ve veřejné sféře týkajícího se i všech pracovníků MČ Praha 16, zůstala na prakticky stejné úrovni, letos je opět ve výši kolem 16 milionů korun.

Naopak více financí do Radotína přiteče v neinvestiční dotaci od hlavního města Prahy, přes redukci schválenou pražským zastupitelstvem to bude více než 40 milionů Kč. Třetím pilířem rozpočtu je výnos z vlastní ekonomické činnosti (rozpočtovaný na 18,4 mil. Kč), z něhož je například prioritně financována obnova bytového fondu.

Naopak výdaje počítají již na „startovní čáře“ s mnoha investičními akcemi. „Vedle dofinancování již vloni částečně krytých projektů se počítá se zahájením řady nových. Jednoznačně největším výdajem v této oblasti jsou další mnohamilionové investice do postupné a rozsáhlé modernizace bytového fondu,“ vysvětluje starosta Hanzlík. Jejich hlavní součástí bude pokračování zateplení objektů na Sídlišti a rovněž realizace opatření na snížení radonu v bytech tamtéž (celkem v kapitole rozpočtováno 7,75 milion korun).

Nemalé finanční prostředky si vyžádá Místo u řeky, kde však bude většina investic kryta z dotace (vlastní prostředky cca 0,9 mil. Kč). Dalšími akcemi v řádu 1 milionu Kč bude příprava a první stavební práce v okolí připravovaného bazénu, který by měl navázat na přírodní koupaliště (biotop za školou), a pak také rekonstrukce hřbitovů. Menšími akcemi pak budou cyklostezka Rymaň, oprava další lávky na Radotínském potoce (vloni zrekonstruován mostek u mateřské školy) či rekonstrukce fontány v parčíku mezi ulicemi Vrážská a Věštínská.

Zde v oblasti finance naleznete Rozpočet městské části na rok 2015 v plném rozsahu srovnávací řady (tabulky a grafy) za roky 2001 až 2014.
Zveřejněno: 27.03.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 7929 x