Mobilní radnice funguje již půl roku

Služební vozidlo ÚMČ Praha 16Nová služba radotínské radnice pro místní občany, kteří se obtížněji dostávají na pracoviště úřadu při vyřizování svých záležitostí, funguje již půlrok.

Na základě zprávy tajemníka ÚMČ Praha 16 nyní radní rozhodli o jejím dalším fungování v nezměněné podobě.

Projekt tzv. Mobilní radnice, jehož hlavním smyslem je pomoci těm občanům, kteří se kvůli svému věku či zdravotnímu postižení obtížněji dostávají na pracoviště úřadu při vyřizování svých záležitostí, byl pro veřejnost dlouhodobě připravován a oficiálně spuštěn 15. září 2014.

Tato nadstandardní služba je určena handicapovaným občanům (ZTP) a osobám 75letým a starším a je zajišťována na území Radotína. Její zřízení nepřineslo radnici žádné vstupní vícenáklady, neboť nedošlo k pořízení žádných speciálních mobilních pracovišť, využívána je stávající technika a vozový park.

Podobnou službu již některé radnice v republice mají, ale většinou v ní zajišťují pouze nejzákladnější informační a poradenské služby. Městská část Praha 16 se vydala jinou, složitější cestou: Do terénu za lidmi vždy vyráží plně kvalifikovaný pracovník příslušného pracoviště znalý odborné problematiky, který na místě občanovi poradí, jak si konkrétní záležitost vyřídit, jaké doklady či dokumenty jsou potřeba. V případě některých vybraných agend je dokonce možné celou agendu obstarat na místě hned při první návštěvě, případně se úředník vrací po vyřízení věci na úřadě.

Od radikálních úsporných opatření včetně reorganizace realizované v roce 2007 a zásadního rozšíření úředních hodin ÚMČ Praha 16 od května 2011 je to třetí významný krok, kterým se radnice snaží být na jednu stranu maximálně úspornou, na druhou však neustále rozšiřovat své služby a vycházet vstříc potřebám občanů.

Mobilní radnice zahrnuje 13 konkrétních činností (agend) zajišťovaných Úřadem městské části Praha 16 a jednu agendu, kterou mají na starosti Technické služby Praha - Radotín.

Služby (agendy) zahrnuté do projektu Mobilní radnice

 • agenda ověřování
 • místní poplatky ze psů
 • zábory veřejného prostranství
 • poradenství a pomoc při stěhování do domů s pečovatelskou službou
 • agendy evidence obyvatel a osobních dokladů (občanské průkazy)
 • sociální poradenství (dávky, pěstounská péče, sociálně právní ochrana dětí, veřejný opatrovník)
 • pomoc při žádání o sociální dávky na Úřad práce ČR
 • poradenství pro stavebníky
 • vyhrazená parkovací místa pro osoby těžce postižené na zdraví
 • vydání rybářského lístku
 • kácení dřevin rostoucích mimo les (poradenství a pomoc při vyplnění žádosti)
 • povodňové plány nemovitostí
 • ubytování v Rekreačním zařízení v Chrobolech
 • agenda pronájmu hrobových míst

Kde službu vyžádat

Kancelář úřadu ÚMČ Praha 16
pracoviště náměstí Osvoboditelů 21/2a, kancelář č. 17
kontaktní osoby: Kateřina Drmlová, Ing. Pavel Jirásek, Bc. Petra Mrázková
telefon: 234 128 201 
e-mail: mobilniradnice@praha16.eu

Zveřejněno: 17.03.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 19165 x