Nová služba Prahy 16 se osvědčila

Od zahájení provozu platebních terminálů v letošním červenci mají občané možnost platit kartou na všech pracovištích Úřadu městské části Praha 16 a na dalších místech v Radotíně, jako je místní kino, knihovna a kulturní středisko. Do konce listopadu bylo uskutečněno 535 transakcí v celkové hodnotě 317 010 Kč.

Platební terminál

Nová služba byla po ročním zkušebním provozu oficiálně spuštěna na začátku léta a od té doby si již všichni zvykli na tuto novinku. „Jsme rádi, že naši občané i přespolní využívající našich služeb přivítali možnost platit kartou. Pro nás to byl další krok k modernizaci a zlepšení služeb úřadu a organizačních složek, které pod úřad patří,“ vyjádřil se starosta Karel Hanzlík.

Zatímco je tato možnost platby hojně využívaná u poplatků na úřadu, nejčastěji v rámci Odboru občansko správního (konkrétně u agendy cestovních pasů), překvapivě je využívána minimálně nebo vůbec v kulturních zařízeních. „Důvodem může být další naše nadstavbová služba, kdy lístky do kina i kulturního střediska lze zakoupit v předprodeji na internetu z pohodlí domova a zaplatit hned kartou on-line,“ uvádí gestor nové služby, tajemník úřadu Pavel Jirásek.   

Seznam pracovišť, kde jsou v budovách Městské části Praha 16 instalovány platební terminály: 

 1. Odbor ekonomický (pracoviště v čp. 21 – Pokladna),
 2. Odbor ekonomický (pracoviště v čp. 1600 – Úsek rozpočtových vztahů),
 3. Odbor občansko správní (pracoviště v čp. 23 – Úsek matrik),
 4. Odbor občansko správní (pracoviště v čp. 21 – Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, celkem 2 terminály),
 5. Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí (pracoviště v čp. 23 – Úsek výstavby),
 6. Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí (pracoviště v čp. 23 – Oddělení dopravy),
 7. Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí (pracoviště v čp. 23 – Oddělení životního prostředí),
 8. Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí (detašované pracoviště Zbraslav – Úsek výstavby),
 9. Odbor živnostenský (celkem 2 terminály),
 10. Kino Radotín,
 11. Kulturní středisko Radotín,
 12. Místní knihovna Radotín.
Aktualizováno: 07.02.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2674 x