Oddělení informatiky

JménoFunkceTelefonE-mail
Chalupecký Václav informatika 234 128 214 vaclav.chalupecky@praha16.eu
Vejvoda Jan Ing. informatika 234 128 214 jan.vejvoda@praha16.eu


Sídlo úseku
U Starého stadiónu 1379/13, 153 00  Praha-Radotín, 153 00 Praha-Radotín (Adresa na mapách Google)


Popis činnosti
 • zajišťuje chod technického i programového vybavení a informačních systémů MČ,
 • odpovídá za zpracování, pravidelnou aktualizaci a realizaci dlouhodobé koncepce rozvoje informačních technologií MČ,
 • administruje všechny prvky ICT a řídí procesy jejich optimalizace,
 • dohlíží nad všemi informačními systémy a zajišťuje jejich kybernetickou bezpečnost,
 • stará se o databáze (registry, agendy atd.) a zajišťuje jejich ochranu před zneužitím,
 • zajišťuje provoz počítačové sítě MČ a uživatelskou podporu všech spravovaných stanic,
 • průběžně provádí komplexní monitoring počítačové sítě a všech prvků ICT,
 • optimalizuje využívání informační a komunikační infrastruktury a instaluje nové prvky a moduly výpočetní techniky (např. operační systémy a jejich nadstavby, programovací prostředky, multimediální systémy, komunikační systémy, informační systémy, databáze a jiné aplikace pro koncového uživatele),
 • odpovídá za provoz programů a aplikací v počítačové síti a zálohování dat,
 • plní funkci lokálního administrátora MČ v informačních systémech veřejné správy provozovaných ústředními orgány veřejné moci,
 • komplexně zajišťuje technickou přípravu a podporu jednání ZMČ a všech dalších důležitých jednání MČ, na nichž je nutná technická podpora (např. veřejné debaty, diskuse s občany, on-line jednání, volby),
 • zabezpečuje servisní a poradenskou činnost včetně veškerého pomocného materiálu,
 • zajišťuje potřebnou koordinaci uvnitř ÚMČ i s ostatními ÚMČ ve správním obvodu, MHMP a dalšími institucemi při nákupu a správě vybavení výpočetní technikou.
Aktualizováno: 26.06.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 19472 x