Personální úsek

JménoFunkceTelefonE-mail
Mrázková Petra Bc. personální 234 128 202 petra.mrazkova@praha16.eu


Sídlo úseku
náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín (Adresa na mapách Google)

Popis činnosti
 • vypracovává podklady pro přijetí, změnu a skončení pracovního poměru zaměstnanců, vede osobní evidenci a osobní spisy pracovníků včetně jejich pracovních náplní
 • vede přehled žen na mateřské dovolené, přehled o pracujících důchodcích, evidenci osobních čísel zaměstnanců, evidenci o délce pracovních úvazků, evidenci zápočtových listů, evidenci pracovních úrazů a další důležité údaje a přehledy
 • vede přehled o významných jubileích pracovníků
 • sleduje podpůrčí doby zaměstnání bývalých pracovníků úřadu
 • zpracovává podklady pro statistická a jiná hlášení
 • vyhotovuje platové výměry při nástupu nových pracovníků a další změny týkající se platu nebo funkce
 • vypracovává podle příslušných předpisů dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, vede evidenci těchto dohod
 • plní povinnosti přihlašování a odhlašování zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a dalších úřadů a institucí vyplívající ze zvláštních právních předpisů
 • vede přehled čerpání dovolených pracovníků ÚMČ a zodpovídá za vyčerpání celé dovolené u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr je uzavřen na dobu určitou či je rozvázán výpovědí nebo dohodou
 • vede přehled o ověření zvláštní odborné způsobilosti pracovníků úřadu, zasílá přihlášky na školení pracovníků ÚMČ patřičným organizacím a vede přehled termínů školení
 • vede agendu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP), v rámci níž ve spolupráci s externím spolupracovníkem zajišťuje zejména proškolení pracovníků v BOZP a řeší pracovní úrazy
 • zodpovídá za vedení evidence a kontrolu splnění zákonných povinností vedoucích zaměstnanců v oblasti střetu zájmů
 • organizuje časový plán pobytů v rekreačním zařízení MČ v Chrobolech.
Související odkazy
Volná pracovní místa

Potřebuji vyřídit
Zájem o pracovní místo úředníka/vedoucího úředníka v Úřadu městské části Praha 16
Rezervace rekreačního zařízení v Chrobolech
Zveřejněno: 21.01.2016 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 08.01.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 20118 x