Personální úsek


JménoFunkceTelefonE-mail
Mrázková Petra Bc. personální 234 128 202 petra.mrazkova@praha16.eu


Kancelář úřadu bude kvůli stěhování z objektu na náměstí Osvoboditelů 21/2a uzavřena ve čtvrtek 20.6.2024. Od pondělí 24.6.2024 bude pracoviště fungovat na nové adrese U Starého stadionu 1379/13, Praha-Radotín. 

Sídlo úseku

náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín (Adresa na mapách Google)
Od 24.6.2024 na nové adrese U Starého stadiónu 1379/13, 153 00 Praha-Radotín

Popis činnosti
 • vypracovává podklady pro přijetí, změnu a skončení pracovního poměru zaměstnanců, vede osobní evidenci a osobní spisy pracovníků včetně jejich pracovních náplní,
 • vede přehled zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené, přehled o pracujících důchodcích, evidenci osobních čísel zaměstnanců, evidenci o délce pracovních úvazků, evidenci zápočtových listů, evidenci pracovních úrazů a další důležité údaje a přehledy,
 • vede přehled o významných jubileích pracovníků,
 • sleduje podpůrčí doby zaměstnání bývalých pracovníků úřadu,
 • zpracovává podklady pro statistická a jiná hlášení,
 • vyhotovuje platové výměry při nástupu nových pracovníků a další změny týkající se platu nebo funkce,
 • vypracovává podle příslušných předpisů dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, vede evidenci těchto dohod,
 • plní povinnosti přihlašování a odhlašování zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a dalších úřadů a institucí vyplývající ze zvláštních právních předpisů,
 • vede souhrnný přehled čerpání dovolených pracovníků ÚMČ a kontroluje vyčerpání celé dovolené u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr je uzavřen na dobu určitou či je rozvázán výpovědí nebo dohodou,
 • vede přehled o ověření zvláštní odborné způsobilosti pracovníků úřadu, kvalifikačních předpokladech vedoucích zaměstnanců a o plnění dalších zákonem stanovených vzdělávacích předpokladech a zkouškách, vede souhrnnou evidenci školení pracovníků ÚMČ včetně přehledu termínů školení,
 • vede agendu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP), v rámci níž ve spolupráci s externím spolupracovníkem zajišťuje zejména proškolení pracovníků v BOZP a řeší pracovní úrazy,
 • zodpovídá za vedení evidence a kontrolu splnění zákonných povinností veřejných funkcionářů v oblasti střetu zájmů,
 • organizuje časový plán pobytů v rekreačním zařízení MČ v Chrobolech.
Související odkazy
Volná pracovní místa

Potřebuji vyřídit
Zájem o pracovní místo úředníka/vedoucího úředníka v Úřadu městské části Praha 16
Rezervace rekreačního zařízení v Chrobolech
Zveřejněno: 21.01.2016 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 12.06.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 23393 x