Sekretariát


JménoFunkceTelefonE-mail
Stará Martina asistentka vedení úřadu 234 128 101 martina.stara@praha16.eu


Sídlo sekretariátu
Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín (Adresa na mapách Google)

Popis činnosti
  • připravuje podklady pro jednání starosty a zástupců starosty
  • zajišťuje svolávání porad vedoucích zaměstnanců, vypracovává zápisy z průběhu jednání, podle pokynů starosty zajišťuje požadované materiály pro tyto porady
  • vykonává sekretářské práce pro starostu, zástupce starosty a radní
  • podle pokynů zajišťuje přípravu, přijetí návštěv a oficiálních hostů u starosty, zástupců starosty a radních
  • eviduje usnesení RMČ a ZMČ
  • zpracovává zápisy a usnesení z jednání RMČ a ZMČ a předává je členům RMČ, ZMČ, předsedům výborů a komisí a vedoucím zaměstnancům, vkládá je na Extranet MČ 
  • účastní se jednání RMČ, ZMČ a dalších jednání podle pokynů starosty a zástupců starosty
  • provádí příjem, evidenci, vyřizování došlé pošty pro starostu, zástupce starosty a radní včetně ukládání a následné skartace
  • vyřizuje korespondenci starosty, jeho zástupců a radních, vede adresář a telefonní seznam osob a firem, se kterými starosta a jeho zástupci udržují kontakt
  • sleduje elektronickou poštu a upozorňuje starostu a zástupce starosty na došlé zprávy.
Zveřejněno: 21.01.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 18721 x