Platby kartou

Seznam pracovišť, kde jsou v budovách Městské části Praha 16 instalovány platební terminály: 
 1. Odbor ekonomický (pracoviště v čp. 21 – Pokladna),
 2. Odbor ekonomický (pracoviště v čp. 1600 – Úsek rozpočtových vztahů),
 3. Odbor občansko správní (pracoviště v čp. 23 – Úsek matrik),
 4. Odbor občansko správní (pracoviště v čp. 21 – Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, celkem 2 terminály),
 5. Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí (pracoviště v čp. 23 – Úsek výstavby),
 6. Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí (pracoviště v čp. 23 – Oddělení dopravy),
 7. Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí (pracoviště v čp. 23 – Oddělení životního prostředí),
 8. Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí (detašované pracoviště Zbraslav – Úsek výstavby),
 9. Odbor živnostenský (celkem 2 terminály),
 10. Kino Radotín,
 11. Kulturní středisko Radotín,
 12. Místní knihovna Radotín.
Vloženo: 07.02.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3612 x