Ceník a storno poplatky Havelského posvícení 2023

POPLATKY

  • registrační poplatek 700 Kč/oba dny (délka stánku do 5 m)
  • při přesáhnutí délky stánku 5m je navýšení registračního poplatku o 100 Kč/každý další m (max. délka 8 m)
  • poplatek za zábor veřejného prostranství 10 Kč/m2/den
  • zábor veřejného prostranství u dětských dílniček - bez poplatku
  • poplatek za napojení k přívodu el. energie u prodejců potravinářského zboží a občerstvení 100 Kč/každý den konání akce/1 elektropřípojka
  • poplatek za napojení k přívodu el. energie u prodejců nepotravinářského zboží 100 Kč/oba dny konání akce/1 elektropřípojka
  • poplatek za napojení k el. proudu přípojkou 400 V 300 Kč/každý den konání akce/1 elektropřípojka
  • zapůjčení dobového stánku od MČ 400 Kč/oba dny

STORNO

  • 14. až 8. den před konáním Havelského posvícení 50 % z celkové částky
  • v týdnu před akcí 100 % z celkové částky zaplacené prodejcem 

Vyplněním Registračního formuláře a případnou úhradou poplatků prodejce stvrzuje, že se seznámil nejen s Provozním řádem a s výší poplatků a storno podmínkami, které respektuje.

Pořadatel má právo celou akci kdykoliv zrušit, bez možnosti nároku na náhradu škody.

Aktualizováno: 26.05.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 11160 x