Úsek sociálně právní ochrany dětí

JménoFunkceTelefonE-mail
Beranová Lucie DiS. péče o rodinu a dítě 234 128 317 lucie.beranova@praha16.eu
Bíšková Veronika Mgr. náhradní rodinná péče 234 128 330 veronika.biskova@praha16.eu
Steffanová Vladimíra DiS. péče o rodinu a dítě 234 128 323 vladimira.steffanova@praha16.eu
Šenkýřová Kristýna DiS. péče o rodinu a dítě, kurátor pro děti a mládež 234 128 316 kristyna.senkyrova@praha16.eu
Veselá Lenka Bc., DiS. péče o rodinu a dítě 234 128 311 lenka.vesela@praha16.eu
Veselá Petra DiS. péče o rodinu a dítě 234 128 319 petra.vesela@praha16.eu

 

Sídlo úseku

náměstí Osvoboditelů 732/7, 153 00 Praha-Radotín (najít na mapách Google)

Úřední hodiny

Úřední hodiny Úseku místních příjmů a poplatků
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -

Úřední hodiny Úřadu městské části Praha 16 
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -


Popis činnosti

 • řeší narušení vzájemných vztahů v rodině, pomoc při úpravě styku na dobu před rozvodem a po něm, při stanovení výživného,
 • vstupuje do jednání jako kolizní opatrovník v případě střetu zájmů rodiče a dítěte nebo v případě úmrtí obou rodičů do doby, než rozhodne soud,
 • podává soudu návrhy pro náhradní rodinnou péči,
 • sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do výchovy jiných občanů než rodičů,
 • věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní,
 • poskytuje rodičům poradenskou činnost,
 • provádí zákonem stanovený dohled nad nezletilými a sleduje jeho účinnost,
 • účastní se soudních jednání jako kolizní opatrovník,
 • navrhuje soudu nařízení ústavní výchovy, omezení, pozastavení nebo zbavení rodičovských práv, zrušení ústavní výchovy a výchovná opatření uložená soudem,
 • spolupracuje se soudním vykonavatelem při výkonu rozhodnutí,
 • řeší problematiku dítěte zneužívaného, zanedbaného a týraného,
 • podává podnět na trestní stíhání v zájmu dítěte při podezření spáchání trestného činu proti dítěti,
 • zastupuje dítě v postavení poškozeného v trestním řízení,
 • podává návrhy ve věcech určení rodičovství k nezletilému dítěti,
 • vykonává úkony spojené s funkcí poručníka nebo majetkového opatrovníka,
 • spolupracuje se zařízeními, v nichž se vykonává ústavní výchova, sleduje zde vývoj dětí a návrat do rodiny,
 • zajišťuje agendu náhradní rodinné péče,
 • komplexně zpracovává agendu pěstounské péče, včetně administrace dohod o výkonu pěstounské péče,
 • projednává přestupky na úseku sociálních věcí a úseku zdravotnictví,
 • spolupracuje s Klubem mládeže Radotín.
Potřebuji vyřídit
Formuláře
Aktualizováno: 03.02.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 27395 x