Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro Prahu platí do 17. května

V souladu s ustanovením § 1 Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy ze dne 26.4.2019, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ „nebezpečí požáru“ ze dne 15.5.2024 nastává pro území hlavního města Prahy doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru od 15.5.2024 11:11 hodin do 17.5.2024 06:00 hodin.

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se považuje:

 • lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 metrů od jeho okraje,
 • lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
 • sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 metrů od jejich okraje,
 • plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Podle nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:

 • rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 • používání pyrotechnických výrobků,
 • používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
 • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
 • jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
 • spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a další podrobnosti k aktuálnímu opatření jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.

Plný text Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ze dne 26.4.2019, je dispozici na portálu praha.eu.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 15.5.2024 do 17.5.2024 (pdf) na úřední desce MHMP


Zveřejněno: 15.05.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 112 x