Kde nás najdete

Úřad městské části Praha 16, Václava Balého 23/3Václava Balého 23/3 (adresa na mapách Google)
153 00  Praha-Radotín

Starosta
1. místostarosta
2. místostarosta
Kancelář úřadu - Sekretariát
Kancelář úřadu - Úsek školství, mládeže, TV a kultury
Odbor místního hospodářství
Odbor občansko správní - Podatelna
Odbor občansko správní - Úsek matrik
Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí


Úřad městské části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2aÚřad městské části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2anáměstí Osvoboditelů 21/2a (adresa na mapách Google)
153 00  Praha-Radotín

Tajemník
Kancelář úřadu - Úsek krizového řízení a vymáhání pohledávek
Kancelář úřadu - Personální úsek
Kancelář úřadu - Úsek propagace
Odbor ekonomický
Odbor občansko správní - Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů
Odbor živnostenský


ÚMČ Praha 16, náměstí Osvoboditelů 732/7
náměstí Osvoboditelů 732/7
(adresa na mapách Google)
153 00  Praha-Radotín

Odbor sociální


 

Úřad městské části Praha 16, Sídliště /15a1600 Sídliště 1600/15a (adresa na mapách Google)
153 00 Praha-Radotín
Odbor místního hospodářství - Oddělení správy obecních nemovitostí
Odbor ekonomický - Předpis nájmů

 


U Starého stadionu 1379/13Budova Úřadu městské části Praha 16, U Starého stadionu 1379/13

153 00  Praha-Radotín
Odbor občansko správní - Úsek vnitřní správy


detašované pracoviště na Zbraslavi
Zbraslavské náměstí 464
156 03  Praha-Zbraslav

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí - Úsek výstavby 
(pro Zbraslav, Lipence, Lahovice, Lahovičky)

 

Rozmístění odborů ÚMČ Praha 16 od 1.9.2021

Zveřejněno: 07.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 16.09.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 95142 x