Pracovní verze Strategického rámce MAP

Zveřejňujeme pracovní verzi Strategického rámce MAP vzdělávání do roku 2023 pro Prahu 16.

Změny a připomínky či případná doplnění investičních záměrů je možné doručit Bc. Lucie Brendlové, DiS. na e-mailovou adresu brendlova@meetplace.cz, telefon 776 832 430, a to nejpozději do 17. března 2017.

Strategický rámec MAP bude schvalovat Řídící výbor MAP dne 20.3.2017.

Pracovní verze Strategického rámce MAP vzdělávání pro Prahu 16 (pdf, 694 kB)