• Strategický rámec MAP ve vzdělávání

  22.03.2018 / Aktuální verze Strategického rámce MAP vzdělávání do roku 2023 na území správního obvodu Prahy 16 byla schválena řídícím výborem 26. února 2018.
 • Investiční projektový záměr

  30.01.2018 / Investiční a projektové záměry jsou součástí Strategického rámce MAP Prahy 16. Strategický rámec MAP Prahy 16 schvaluje řídící výbor jednou za 6 měsíců. Investiční záměry zasílejte do 19. února 2018.
 • Strategický rámec MAP ve vzdělávání

  21.03.2017 / Strategický rámec MAP ve vzdělávání do roku 2023 platný pro území správního obvodu Prahy 16 (Praha 16, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav) je klíčovým dokumentem, který byl připraven a vytvořen v souladu s metodickými materiály MŠMT a Postupy MAP.
 • Implementační plán MAP

  21.03.2017 / Implementační plán Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Praha 16 je dokument, který upravuje organizační strukturu projektu, komunikační strategie a principy MAP.
 • SWOT - 3 analýza

  21.03.2017 / Příloha strategického rámce MAP ve vzdělávání ve správním obvodu Prahy 16.
 • Plakát - značení projektu MAP Praha 16

  19.03.2017 / Plakát k projektu MAP Praha 16 je určený k tisku (povinný formát A3) a je vhodné jej zveřejnit v budovách všech subjektů, které se podílejí na Místní akčním plánu rozvoje vzdělávání pro území Praha 16.
 • Pracovní verze Strategického rámce MAP

  08.03.2017 / Změny a připomínky či případná doplnění investičních záměrů je možné doručit Bc. Lucie Brendlové, DiS. na e-mailovou adresu brendlova@meetplace.cz, a to nejpozději do 17. března 2017.
 • Investiční projektový záměr

  19.01.2017 / Investiční a projektové záměry jsou součástí Strategického rámce MAP Prahy 16. Strategický rámec MAP Prahy 16 schvaluje řídící výbor jednou za 6 měsíců. Veškeré své investiční záměry zasílejte do 5. února 2017 (pro zařazení do první varianty strategického rámce MAP Praha 16).
 • Statut Řídícího výboru MAP Praha 16

  12.12.2016 / Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem projektu MAP Praha 16.
 • Jednací řád Řídícího výboru MAP Praha 16

  12.12.2016 / Tento jednací řád upravuje jednání Řídícího výboru k projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území Praha 16.