1. jednání Řídícího výboru

1. jednání Řídícího výboru projektu MAP Praha 16 se uskutečnilo 12. prosince 2016. Zveřejňujeme zápis z jednání a další důležité dokumenty.

Ke stažení: 
Zápis z jednání Řídícího výboru projektu MAP Praha 16 ze dne 12.12.2016 (pdf, 2,6 MB)
Úvodní prezentace Mgr. Kuchaře (pdf, 3,2 MB)

Zápis z jednání Řídícího výboru projektu MAP Praha 16

Datum jednání: 12. prosince 2016
Čas jednání: 9.00 hodin – 11.30 hodin
Místo jednání: radnice MČ Praha 16
Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny
Zápis: Bc. Lucie Brendlová, DiS.
Ověřovatel zápisu: Mgr. Miroslav Knotek

Program jednání
1. Úvod
2. Výběr členů řídícího výboru
3. Volba předsedy řídícího výboru
4. Diskuze

1. Úvod
Po ukončení prezentace pana Mgr. Bc. Kuchaře byl vytvořen prostor pro konzultace se zástupci MAP v daném území. Během debat se rozhodlo, kdo bude členem řídícího výboru a kdo bude vedoucím pracovní skupiny. 

Výběr pracovních skupin a jejich vedoucí:
Mgr. Věra Rohlíková – mateřské školy (MŠ Radotín)
Mgr. Jiří Kovařík – základní školy (ZŠ Zbraslav)

2. Členové řídícího výboru:
Mgr. Miroslav Knotek
Mgr. Zdeněk Stříhavka
Mgr. Bc. Filip Kuchař
Mgr. Hana Erlebachová
Mgr. Kamila Weberová Kuchařová
Mgr. Zuzana Wildová
Mgr. Karel Nedoma
Ing. Miroslav Čížek

Všichni členové řídícího výboru byli účastni. ŘV byl představen Jednací řád a statut jednacího řádu.

3. Volba předsedy
Předsedou řídícího výboru byl zvolen jednohlasně Mgr. Miroslav Knotek.
8 hlasů ANO, 0 hlasů NE, 0 členů se zdrželo hlasování

4. Diskuze
ŘV jednal o možné rozšíření členů pracovních skupin; do budoucna.
Příští zasedání řídícího výboru proběhne v lednu/únoru 2017. Do této doby je třeba aktualizovat dotazník MŠMT, který je možné zástupci škol aktualizovat. Také je plán mít hotový a schválený Strategický rámec MAP do poloviny února 2017.

V Praze, dne 12. prosince 2016

Fotogalerie

Ustavující zasedání MAP, 12.12.2016  Ustavující zasedání MAP, 12.12.2016  Ustavující zasedání MAP, 12.12.2016