Investiční projektový záměr

Investiční a projektové záměry jsou součástí Strategického rámce MAP Prahy 16. Strategický rámec MAP Prahy 16 schvaluje Řídící výbor MAP Praha 16 vždy jednou za 6 měsíců. Častější aktualizace strategického rámce není možná (pravidla MŠMT).

Věnujte tedy, prosím, vyplňování formuláře náležitou péči. Jeden projektový záměr = jeden vyplněný formulář.

Veškeré své investiční záměry zasílejte podepsané zřizovatelem (prostý sken) na e-mail: brendlova@meetplace.cz do 5. února 2017 (pro zařazení do první varianty strategického rámce MAP Praha 16).

Podmínkou přijatelnosti projektu při podání žádosti o podporu z IROP, OP PPR, je právě soulad projektu s místním Strategickým rámcem MAP a schváleným projektovým záměrem v sekci Investiční priority; Strategický rámec MAP.

Investiční projektový záměr - MAP Praha 16 (docx, 68 kB)